top of page

TEe yrittäjyys tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 1 piste

kiertotalous

Kiertotaloudella tarkoitetaan sitä, että kerran käyttöön otettu raaka-aine tai  

energia säilytetään talouden kierrossa mahdollisimman pitkään niin, että sen  

arvo säilyy tai jopa kasvaa. Ideaalitilanteessa jätettä ei synny lainkaan, vaan  

tuotannon sivuvirrat eli ylijäämäraaka-aineet ja loppuun käytetyt tuotteet  

ovat raaka-ainetta johonkin uuteen.  

Kiertotaloudessa on erilaisia liiketoimintamalleja. Yksi tapa on se, että yritykset voivat tarjota tuotteiden sijaan palveluita. Näitä ovat esimerkiksi toimistoihin vuokrattavat vaihtomatot tai valaistus. Moni saattaa vuokrata juhlapuvun, mutta yhtälailla yritys voi tarjota kuukausijäsenyyttä vaatelainaamosta. Kiertotaloudessa palveluita, kuten ryhmäliikuntatunteja, voidaan tarjota myös virtuaalisesti. Kun tuotteiden elinkaarta pidennetään, syntyy liiketoimintaa myös tuotteiden huoltamisen, päivittämisen, korjaamisen ja jälleenmyynnin pariin.  

Kiertotalousajattelussa kaikkea ei tarvitse eikä kannata omistaa yksin. Yritykset ja kuluttajat voivat omistaa asioita yhdessä tai jakaa niitä toisilleen. Digitaalisuuden myötä syntyy toimivia jakamisalustoja. 

Vaikka kiertotalous on paljon muutakin kuin kierrätystä, mutta valtavien jätemäärien vuoksi sekin on edelleen tärkeää. Esimerkiksi kierrätyspaperi- tai lasi on kaikille tuttua, ja maatalouden ravinnekierrossa on suuri liiketoimintapotentiaali. Kierrätystaloudessa fossiilisten ja muiden uusiutumattomien luonnonvarojen sijaan kehitetään uusia materiaaleja, joka ovat uusiutuvia ja kierrätettäviä. Biologiset materiaalit ovat myrkyttömiä ja voidaan tarvittaessa palauttaa luontoon.  

TEHTÄVÄ:  

1. Katso Ellen MacArthur Foundationin video Re-thinking Progress: The Circular Economy. Mikä on mielestäsi videon ydinviesti?

2. Tutustu Sitran laatimaan listaan kiertotalouden kiinnostavimmista yrityksistä.

Valitse kolme kiinnostavaa yritystä ja kuvaa mikä yrityksen liiketoimintamallista tukee kiertotaloutta.

 

3. Ideoi jokin uusi tuote tai palvelu, joka perustuu yhteen tai useampaan kiertotalouden liiketoimintamalliin. Yritä keksiä mahdollisimman tuore, uusi idea.

A) Esittele yrityksesi ja sen ansaintamalli eli kuinka yritykselle hankitaan tuloja.

B) Mitä resursseja tai luonnonvaroja yrityksen toiminta säästää ja millä tavalla?

C) Miksi kiertotalous on mielestäsi tärkeää yrityksen tulevaisuuden kannalta?

D) Kuinka yritys voisi hyödyntää kiertotalouden periaatteita omassa yritysviestinnässä ja markkinoinnissa?

E) Mitä yhteiskunnallisia vaikutuksia kiertotalouden lisääntymillä mielestäsi voisi olla?  

Toteutus

Kirjallinen tuotos,

piirros, dia-esitys

Aika

2h 30min = 2 pistettä

Aihe

Yrittäjyys

bottom of page