top of page

TEe itsetuntemus tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 1 piste

kierrätyksen
suomi 

Eri selvitysten mukaan suomalaiset ovat huolissaan ympäristöstä ja ilmastosta. Vuonna 2021 suomalaisista 71 prosenttia oli sitä mieltä, että ilmastonmuutos on aikamme suurin ympäristöuhka, jonka torjumiseksi on nopeasti ryhdyttävä tehokkaisiin toimiin kaikissa maissa. Tilastojen valossa huoli ympäristöstä ei kuitenkaan ole riittävässä määrin johtanut sellaisiin arjen tekoihin, jotka heijastuisivat myönteisesti yhdyskuntajätemäärien ja lajittelun kehitykseen.


Suurimmat ympäristöhaasteemme ovat ilmastonmuutoksen hillitseminen, biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä luonnonvarojen ylikulutuksen lopettaminen.

TEHTÄVÄ:

 

1. Minä ja ympäristö - mitä ajatuksia herää?

 

A) Millaisia ympäristöasioita olet pohtinut lukioaikanasi?  

B) Mitä konkreettisia ympäristötekoja olet tehnyt viimeisten viiden vuoden aikana? Millä niistä on ollut suurin merkitys?

C) Mitkä asiat ovat mielestäsi sellaisia asioita, joita me suomalaiset voisimme tehdä paremmin ympäristöä kunnioittaen? 

2. Tee Elämäntapatesti ja tutustu 100 fiksua arjen tekoa -osioon, jotka esitellään testituloksen jälkeen.

A) Millaisia tuloksia sait testistä?

B) Mitkä asiat olivat positiivia ja löytyikö jotakin parannettavaa?

C) Houkuttelisiko sinua työskennellä ympäristöalan asiantuntijana? Jos, niin millaisia asioita haluaisit edistää?

Toteutus

Kirjallinen tuotos

Aika

75 min = 1 piste

Aihe

Itsetuntemus

bottom of page