top of page

TEe yrittäjyys tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 2 pisteTTÄ

kestävä muotibisnes

Muoti- ja tekstiiliteollisuus tuottaa enemmän ilmastolle haitallisia päästöjä kuin lentoliikenne ja jokainen suomalainen heittää vuosittain menemään yli kymmenen kiloa tekstiilijätettä. Vain pieni osa poisheitetyistä vaatteista käytetään uudestaan tai voidaan hyödyntää materiaalina; suurin osa poltetaan, jolloin arvokas raaka-aine hukataan.

TEHTÄVÄ:

 

1. Lue seuraavat artikkelit tekstiiliteollisuuden ympäristövaikutuksista. Pohdi lukemasi perusteella miksi pikamuotia pidetään ongelmallisena ja turhakkeena?

 

2. Tutustu erilaisiin muoti- ja vaateteollisuuden innovaatioihin ja yrityksiin. Valitse yksi yritys tarkempaan tarkasteluun. Minkä ongelman yritys ratkaisee ja mitä hyötyä siitä on asiakkaalle? 

3. Miten kehittetään kestävää muotibusinestä? 
 

A) Mitä keinoja yrityksillä ja kuluttajilla on vähentää tekstiilijätteen määrää tai haitallisuutta? Keksi ainakin viisi. Mitä hyötyä niistä on yritykselle? Entä kuluttajille tai ympäristölle?

B) Jos perustaisit ympäristöystävällisemmän muoti- tai tekstiilialan yrityksen, niin millainen se olisi? Mitä se tekisi? Ketkä olisivat sen asiakkaita? Millä tavalla yritys ansaitsee tuloja ja tuottaa voittoa eli mikä on sen ansaintalogiikka? Millä tavalla se olisi ympäristöystävällisempi kuin muut yritykset?

C) Mitä osaamista tarvitsisit, että voisit perustaa ympäristöystävällisemmän muoti-ja tekstiilialan yrityksen?

Toteutus

Kirjallinen

toteutus

Aika

2h 30min = 2 pistettä

Aihe

Yrittäjyys

bottom of page