top of page

TEe työelämä tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 2 pistettä 

kestävä kehitys

Kestävä kehitys tarkoittaa kehitystä, joka turvaa nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävään kehitykseen liittyy olennaisesti ajatus planeetan rajoista. Ihmisen toiminta on sopeutettava maapallon luonnonvaroihin ja luonnon kestokykyyn.

 

TEHTÄVÄ: 

 

1. Tule kestävän kehityksen taitajaksi ja suorita eOppivan digitaalinen verkkoukoulutus Kestävän kehityksen osaajaksi

  • Koulutus koostuu 5 osiosta, joiden suorittaminen kestää arviolta 10-15 minuuttia. Koulutuksen kokonaiskesto on noin 1 tunti.

  • Käytä koulutukseen kuitenkin juuri sen verran aikaa kuin tarvitset, keskeytä, palaa ja liiku osioiden välillä vapaasti. Meistä jokainen oppii omalla tyylillään ja omaan tahtiinsa.

2. Opit kurssin aikana Suomen tilanteesta kestävän kehityksen suhteen. Kuvaa lyhyesti miten Suomella menee kestävän kehityksen edistämisessä.

3. Kurssin osiossa, Kaikki voivat edistää kestävä kehitystä, opit siitä miten valtion virastoissa edistetään kestävää kehitystä monella tapaa. Tutustuit neljän esimerkin avulla siihen, miten Maanmittauslaitoksella, Traficomilla, Senaatti-kiinteistöillä ja Kansallisarkistossa edistetään kestävää kehitystä. Mikä oli mielestäsi kiinnostavin esimerkki ja miksi?

 

4. Miten voisit itse edistää kestävän kehityksen toteutimista tulevassa työssäsi? 

Toteutus

Kirjallinen tuotos

Aika

2h 30min = 2 pistettä

Aihe

Työelämä

bottom of page