top of page

TEe jatko-opinto tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 1 piste 

kasvatusalalle

Oletko kiinnostunut eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä? Tavoitteletko pääsyä opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin?

Valtakunnallisessa kasvatusalojen valintayhteistyöverkostossa on mukana seitsemän yliopistoa ja yhteensä 35 hakukohdetta. Alan val­ta­kun­nal­li­sta kas­va­tusa­lan va­lin­tayh­teis­työ­ver­kos­toa kutsutaan nimellä VAKAVA.

TEHTÄVÄ:

1. Etsi yksi tai useampi sinua kiinnostava kasvatusalan koulutus. Missä yliopistoissa sinua kiinnostavaa kasvatustieteiden alaa voi opiskella?

  • Voit etsiä vastauksen joko VAKAVA -sivustolta, yliopiston omilta nettisivuilta tai Opintopolun kautta hakusanalla: kasvatustieteet. Rajaa hakua esim. kandi+maisteri.

2. Tutki yliopistojen sivuilta opiskelijoiden tarinoita tai blogeja ja pohdi millaista kasvatustieteiden opiskelu yliopistossa on? Löydätkö jonkun tutkinnon opetussuunnitelman? Kerro lyhyesti mistä kokonaisuuksista opinnot koostuvat?

 

3. Kasvatustieteiden maisterista on moneksi! Tutki töissä.fi -sivustolta mihin valmistuneet ovat sijoittuneet työelämässä. Millaisissa tehtävissä voisit nähdä itsesi työskentelevän tulevaisuudessa? 

Toteutus

Kirjallinen tuotos

Aika

75min = 1 piste

Aihe

Jatko-opinnot

bottom of page