plan your future

jatko-opintosuunnitelman esimerkki

JATKO-OPINTOsuunnitelma

Design your future plan

Jatko-opintosuunnitteluprosessissa pääset nyt pohtimaan itsellesi kiinnostavia jatko-opintovaihtoehtoja. Pohdi minne haluaisit hakea ensisijaisesti lukion jälkeen ja mitkä ovat varasuunnitelmasi. On hyvä ottaa selvää millaisiin työtehtäviin kyseiset koulutukset yleensä johtavat. Voit myös tutustua eri koulutusohjelmien opetussuunnitelmiin, jotta saat käsityksen siitä millaisia aiheita tulevissa opinnoissasi mahdollisesti käsiteltäisiin. Anna aikaa prosessille ja visioi tulevaisuuttasi!

 

©2018 BY OPOPASSI