top of page

TEe työelämä tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 2 pistettä

hissipuhe

Hissipuheen avulla kiteytät oman osaamisesi ja tarjoamasi hyödyt napakaksi spiikiksi. Sitä voit käyttää tietenkin hissikeskustelussa, työnhaussa,  mainonnassa ja pääsykoehaastattelussa. Hissipuheen etuna on, että sen avulla kiteytät osaamisesi yksinkertaisiksi, selkeiksi myyntilauseiksi. Kun aikaa on vähän, keskity olennaiseen ja jätä rönsyilyt pois. Esityksissä suositellaan usein, että esitellään vain kolme yleistä ”pointtia”. Mikäli esityksessä on liikaa asioita, yleisö saattaa ”tippua kärryiltä”.

 

Kaupallisessa maailmassa esiintymistaitoa arvostetaan, koska kaupankäynti tapahtuu - digitalisaation ohella – ihmisten välisen kanssakäymisen kautta. Kaupankäynnissä usein toimitusjohtaja tai yrityksen työntekijä myy jotain, vähintään ideaa tai huomiota. Siksi on hyvä huomioida, että hissipuheessa pyydetään toisen aikaa. Toisin sanoen vielä ei tarvitse selittää kaikkea, vaan herättää toisen mielenkiinto ja sen myötä ehdottaa tapaamista.  

 

Tehtävä: 

 

1. Katso oheinen video hissipuheesta ja pohdi mitä asioita tulee ottaa huomioon hyvässä hissipuheessa. 

2. Tee lyhyt hissipuhe videon muodossa, jossa kiteytät osaamisesi ja motivaatiosi jatko-opintoalaa kohtaan. Seuraavassa apukysymyksiä, joiden avulla teet loistavan hissipuheen. 

 

 • Kuka olet? 

 • Mistä sait innostuksen alaa kohtaan? 

 • Miksi juuri tämä ala? 

 • Haetko ensimmäistä kertaa? 

 • Millaisia tehtäviä haluaisit tehdä valmistuttuasi? 

 • Millaisia asioita haluaisit opiskella? 

 • Mitkä ovat vahvuutesi ja heikkoutesi? 

 • Millaisen roolin otat ryhmässä? 

 • Tykkäätkö tehdä töitä enemmän yksin vai ryhmässä? 

 • Missä näet itsesi viiden vuoden päästä? 

 • Miksi meidän pitäisi valita juuri sinut opiskelemaan alaa? 

Toteutus

Video

Aika

2h 30min = 2 pistettä

Aihe

Työelämä

bottom of page