TEe itsetuntemus tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 2 pistettä

henkilöbrändäys

Tuotteiden, palveluiden ja muiden hyödykkeiden lisäksi myös oman osaamisensa voi brändätä. Tällöin puhutaan henkilöbrändistä. Henkilöbrändäys on ennen kaikkea oman osaamisen markkinointia sekä itsensä yksilöllistämistä omia erityispiirteitä korostamalla. Tavoitteena on erottautua edukseen massasta hyvän maineen, positiivisten mielikuvien ja yksilöllisen imagon avulla.

Henkilöbrändäys onkin hyvin pitkälti toisiin ihmisiin vaikuttamista  

ja vaikutuksen tekemistä. Tämä korostuu etenkin luovilla aloilla ja politiikassa, mutta nykyään siihen kannustetaan kiinnittämään huomiota lähes kaikilla aloilla. Sosiaalisen median valtakausi on myös tuonut kaikkien saataville uusia tehokkaita henkilöbrändäystä tukevia työkaluja, kuten LinkedIn tai vaikkapa

kaikille tuttu Instagram. Omaan henkilöbrändiin tulee kiinnittää huomiota juuri nyt, kun digitalisaatio, globalisaatio ja robotiikka myllertävät työmarkkinoita. Työpaikkoja häviää jatkuvasti mm. robotiikan mahdollistaman automatisaation kautta, mutta samalla syntyy uusia työpaikkoja esimerkiksi palvelu- ja koulutussektorille. Yhä useammin myös oman vahvan osaamisen kautta voi rakentaa aivan uuden toimenkuvan, jolle itse luo tarpeen. Tämän voi tehdä esimerkiksi tuomalla vahvasti ja innovatiivisesti esille omaa osaamistaan ja perustelemalla uskottavasti, miksi juuri sellaiselle osaamiselle on tällä hetkellä tarvetta. 

Henkilöbrändin hiomisessa pääsee vauhtiin jo pienin teoin. Esimerkiksi oman blogin tai verkkosivun ja sitä täydentävän portfolion kautta voi välittää muille viestiä omasta osaamisestaan ja persoonallisuudestaan. Omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan on hyvä kartoittaa. Niitä voi hioa ja tuoda määrätietoisesti esille. On syytä myös pohtia, millaisen kuvan antaa itsestään vaikkapa Facebookiin tai Instagramiin ladatuilla materiaaleilla ja miten ne vaikuttavat omaan maineeseen ja imagoon.  

TEHTÄVÄ:

 

Henkilöbrändäyksestä hyötyy jokainen, jos sen toteuttaa ajatuksella ja tekee sen eteen pitkäjänteisesti töitä. Seuraavassa harjoituksessa pääset luomaan hieman pohjaa oman henkilöbrändin rakentamiselle. 

1.Mitkä ovat sinun osaamisesi “keihäänkärjet”? 

Pohdi, millaisen kuvan haluaisit antaa itsestäsi muille? Mieti miksi juuri sinä olet hyvä ystävä tai työntekijä? Mieti itsestäsi kolme sellaista ominaisuutta, jotka koet omiksi vahvuuksiksi ja jotka voisivat toimia oman henkilöbrändin eräänlaisena perustana. Jos vahvuuksien pohtiminen tuntuu haastavalta, voit hakea ideoita niiden kartoittamiseen tekemällä seuraavan VIA-vahvuustestin avulla (n. 15 min) avulla TÄSTÄ! 

Tarvitset harjoituksen tekemiseen seuraavia artikkeleja:  

2. Miten tuoda omat keihäänkärjet paremmin esille? 

Mieti seuraavaksi kolme konkreettista keinoa, joiden avulla voisit tuoda vahvuuksiasi vielä paremmin esille ja muiden tietoisuuteen. Eli miten voisit vahvistaa ja viestiä vahvuuksistasi muille. Nämä voivat olla sellaisia keinoja, jotka auttavat nostamaan tiettyä vahvuuttasi esille tai sitten tukea kaikkien vahvuuksiesi esille nostamista.  

3. Millä täydentää tulevaisuudessa omaa osaamista ja henkilöbrändiä? 

Visioi vielä lopuksi kolme asiaa, jotka haluaisit liittää osaksi myönteistä henkilöbrändiäsi tulevaisuudessa? Eli sellaisia positiivisia asioita, joista sinua ei ehkä vielä tunneta, mutta toivoisit, että tunnetaan vielä jonain päivänä.  

Toteutus

Kirjallinen tuotos,

äänileike

Aika

2h 30min = 2 pistettä

Aihe

Itsetuntemus