top of page

TEe työelämä tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 2 pisteTTÄ

freelancer

Freelancer yrittäjyys tarkoittaa itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimista , jolloin ei ole pysyvää työnantajaa. Freelancerit tarjoavat palveluita erilaisille asiakkaille omana yrityksenään. Freelancerit tekevät usein erilaisia projekteja asiakkaille. Tehtäviin voivat kuulua esimerkiksi kirjoittaminen, suunnittelu, koodaaminen tai valokuvaaminen. Freelancer voi tehdä töitä verokortilla, oman yrityksen kautta laskuttamalla tai kevytyrittäjänä laskuttaen työsuoritteensa.

TEHTÄVÄ:

 

1. Lue artikkeli Freelancer yrittäjyydestä Freelancer-yrittäjyys – joustavuutta työelämään. Mitä hyviä puolia mielestäsi Fleelancer yrittäjyyteen liittyy? Keksitkö joitakin huonoja puolia? 

2. Lue artikkeli Kevytyrittäjyydestä: Freelancer: verokortti vs. kevytyrittäjyys. Miten näkisit, että freelancerin laskuttaminen verokortilla tai oman yrityksen kautta eroaa kevytyrittäjyydestä?

 

3. Kuvittele, että toimit työelämässä freelancerina jo viidettä vuotta. Sinulla on menestyvä yritys ja kiinnostava työ. 

A) Mikä on yrityksesi pääidea? Mitä palveluja/asioita yrityksesi tarjoaa eli myy asiakkailleen? Voit miettiä millaisia taitoja ja osaamisalueita sinulla on, jotka voisivat olla kiinnostavia asiakkaille.

B) Mikä on toiminimesi? 

C) Millainen on tyypillinen asiakkaasi? 

D) Mitä asioita olet joutunut oppimaan "kantapään kautta"? 

E) Tee yrityksestä mainos asiakkaille. Voit tehdä mainoksen esimerkiksi piirtämällä, jollakin digitaalisella ohjelmalla, kuten Canva tai Instagamin avulla tai muulla haluamallasi tavalla.

Toteutus

Kirjallinen toteutus + mainos

Aika

2h 30min = 2 pistettä

Aihe

Työelämä

bottom of page