TEe yrittäjyys tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 1 piste

business etiketti

Etiketti tarkoittaa yksinkertaisesti määriteltynä käyttäytymissääntöjä. Etiketin ehkä tärkein merkitys liike-elämässä on se, että se edistää sekä tehokkuutta että viihtymistä. Etiketin perusta on kunnioitus ja hienotunteisuus. Kansainvälisessä liike-elämässä on monenlaisia etiketin muotoja. Liike-elämään on vakiintunut esimerkiksi tietyt käyttäytymissäännöt etätyön tekoon, neuvotteluihin, pukeutumiseen. Myös nettietiketistä ja sähköpostietiketti ovat keskeisiä liiketoiminnassa. Käyttäytymissäännöt muuttuvat koko ajan, koska ne ovat aina sidoksissa aikaan. Etiketin noudattaminen edellyttää jatkuviin muutoksiin sopeutumista ja erilaisuuden kunnioittamista. Ihan normaalit hyvät tavat ovat aina etiketin pohja. Monissa kulttuureissa suositaan rituaaleja ja muodollisia käytöstapoja enemmän kuin Suomessa. Siksi liikekumppanin tapojen tuntemus on välttämätöntä. Monikulttuurinen yhteiskunta ja rajat ylittävä liike-elämä vaativat meiltä monien yksityiskohtien hallintaa. Pelkän ulkoisen etiketin moitteeton hallinta ja noudattaminen eivät kuitenkaan aina takaa parasta lopputulosta. Miellyttävään yhteistyöhön tarvitaan kuten uteliaisuutta ja toisen kunnioitusta. 

TEHTÄVÄ:

 

Tutki liiketoimintaetikettiä valitsemassasi vieraassa valtiossa, esimerkiksi Kiina. Mieti miten kyseisen valtion liiketoimintakulttuuri eroaa suomalaisesta liiketoimintakulttuurista? Tee pienimuotoinen vertaileva tutkimus kahden eri maan business etiketistä. Mieti myös tilanteita, joissa itse voisit tulevaisuudessa hyötyä eri maiden liiketoimintaetiketin tuntemisesta. Voit aloittaa asian tutkimisen esim. Commisceo Global -sivustosta, jossa on lista oppaista eri valtioiden kulttuuriin. AVAA OPAS PAINAMALLA TÄSTÄ! 

Toteutus

Kirjallinen tuotos

Aika

75min = 1 piste

Aihe

Yrittäjyys