top of page

TEe yrittäjyys tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 1 piste

business-etiketti

Etiketti tarkoittaa yksinkertaisesti määriteltynä käyttäytymissääntöjä. Etiketin ehkä tärkein merkitys liike-elämässä on se, että se edistää sekä tehokkuutta että viihtymistä. Etiketin perusta on kunnioitus ja hienotunteisuus. Kansainvälisessä liike-elämässä on monenlaisia etiketin muotoja. Liike-elämään on vakiintunut esimerkiksi tietyt käyttäytymissäännöt etätyön tekoon, neuvotteluihin, pukeutumiseen. Myös nettietiketistä ja sähköpostietiketti ovat keskeisiä liiketoiminnassa. Käyttäytymissäännöt muuttuvat koko ajan, koska ne ovat aina sidoksissa aikaan. Etiketin noudattaminen edellyttää jatkuviin muutoksiin sopeutumista ja erilaisuuden kunnioittamista. Ihan normaalit hyvät tavat ovat aina etiketin pohja. Monissa kulttuureissa suositaan rituaaleja ja muodollisia käytöstapoja enemmän kuin Suomessa. Siksi liikekumppanin tapojen tuntemus onkin tärkeää. 

TEHTÄVÄ:

 

1. Tutki netistä ja oheisesta OPPAASTA liiketoimintaetikettiä valitsemassasi vieraassa valtiossa, esimerkiksi Kiina ja vastaa alla oleviin kysymyksiin!

A) Pohdi miten kyseisen valtion liiketoimintakulttuuri eroaa suomalaisesta liiketoimintakulttuurista?

B) Tee pienimuotoinen vertaileva tutkimus kahden eri maan business etiketistä eli vertaa kahden maan tapaamisetikettiä keskenään. 

C) Pohdi ja kuvaa muutamia tilanteita, joissa itse voisit tulevaisuudessa hyötyä eri maiden liiketoimintaetiketin tuntemisesta. 

Toteutus

Kirjallinen tuotos

Aika

75min = 1 piste

Aihe

Yrittäjyys

bottom of page