yrittäjyys yrittäjyys yrittäjyys

2. yritysmuodot

Yrittäjäksi voi ryhtyä monella tapaa. Yritystoimintaa aloitettaessa tärkeä ratkaisu on yritysmuodon  valinta. Muodon valintaan vaikuttavat mm. yrityksen  perustamiseen osallistuvien henkilöiden lukumäärä ja alkupääoman tarve.

Seuraavassa lyhyt katsaus eri yritysmuotoihin. 

 

Kevytyrittäjyys 

 

Kevytyrittäjyys on selkeästi kevyin tapa toimia yrittäjänä.  Kevytyrittäjyys ei ole varsinainen yritysmuoto, vaan tapa yksityishenkilölle toimia yrittäjämäisesti, ulkoistaen yrityksen byrokratian (kirjanpito, veroilmoitukset jne.) laskutuspalveluyritykselle, jotka perivät maksut palveluistaan. Näin yrittäjä voi keskittyä liiketoimintaansa.  Liiketoiminnan kasvaessa kevytyrittäjyys voi käydä  hieman kalliimmaksi kuin itsenäisesti oman yrityksen pyörittäminen. Tällöin on mietittävä yritysmuotoa uudelleen. 

 

Toiminimi, eli yksityinen elinkeinonharjoittaja 

 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi) on yksinkertaisin yritysmuoto. Toiminimi soveltuu yritykseen, jonka liikevaihto on kohtuullista.  Toiminimi on helppo, halpa ja nopea yhtiömuoto.  Toiminimi on sellainen yrityksen muoto, jossa kaikki sopimukset ja sitoumukset tehdään elinkeinonharjoittajan omalla nimellä, jolloin hän kantaa myös vastuun kaikesta  toiminnasta. Tämän takia siinä ei voi myöskään olla useampaa perustajaa. Toiminimen perustamistoimet ovat yritysmuodoista halvimmat, eikä aloituspääomaa tarvita. 

 

Kommandiittiyhtiö ja Avoin yhtiö  

Ky eli Kommandiittiyhtiö on henkilöyhtiö, jolla on vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies ja yksi äänetön yhtiömies. Jos toiminta on edelleen oman työpanoksen varassa, mutta yrittäjä haluaa mukaan sijoittajan, voi kommandiittiyhtiö olla hyvä vaihtoehto. Kommandiittiyhtiö voi myös tehdä nimissään oikeustoimia, kuten tehdä sopimuksia ja olla asianosaisena viranomaisten kanssa asioidessa. Ky:ssä tarvitaan vähintään kaksi yhtiömiestä, joista toinen on vastuunalainen, toinen äänetön yhtiömies. Vastuunalaiselta yhtiömieheltä sijoitukseksi riittää oma työpanos, äänettömältä vaaditaan rahallinen panostus. 

Lähellä Ky:tä on avoin yhtiö eli Ay. Siinä on vähintään kaksi yhtiömiestä, joilla molemmilla on oikeus hoitaa yhtiön asioita itsenäisesti. Jokainen vastaa yhtiön nimissä tehdyistä sitoumuksista yhteisvastuullisesti – esimerkiksi velka voidaan periä kokonaisuudessaan yhdeltä yhtiömieheltä. 

Henkilöyhtiön muodon vuoksi AY ja KY ovat byrokratialtaan selkeämpiä perustaa ja pyörittää kuin osakeyhtiö tai osuuskunta. Kuitenkin kuten toiminimessä kaikki omistajat ovat henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen veloista ja velvoitteista. 

 

Osuuskunta 

 

Osuuskunta on yhtiömuoto, jonka tarkoituksena on sen jäsenistön taloudenpidon tai elinkeinon tukeminen harjoittamalla taloudellista toimintaa siten, että osuuskunnan jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita. Osuuskunta ei ole perinteisessä mielessä voittoon tähtäävä yritysmuoto. Osuuskunnan tavoitteena ei ole taloudellinen voitto, vaan etujen tarjoaminen jäsenilleen. Osuuskunnan omistavat ja sen päätösvaltaa käyttävät jäsenet.  Osuuskunnalla voi lisäksi olla osakkeenomistajia ja osakepääoma. 

 

Osakeyhtiö 

 

Osakeyhtiö on hyvä muoto, jos toiminnalla tavoitellaan kasvua. Toimintamalliltaan osakeyhtiö on pääomayhtiö, jossa osakkeenomistajat ovat vastuussa yhtiön velvoitteista vain sijoittamallaan pääomalla. Osakeyhtiön omistus siis jakautuu siirtokelpoisiin määräosiin eli osakkeisiin. Siirtokelpoisuus tarkoittaa lyhyesti sitä, että jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus vapaasti siirtää omistusosuutensa yhtiöstä kokonaan tai osittain jollekulle toiselle ilman yhtiön tai muiden omistajien suostumusta. Omistusosuuden siirtäminen voidaan toteuttaa esimerkiksi myymällä tai lahjoittamalla.

 

Osakeyhtiön omistus  jakautuu osakkeisiin, ja omistajilla, eli osakkailla, on yhtiön toiminnasta rajoitettu vastuu.  Rajoitettu vastuu  tarkoittaa sitä, että osakkeenomistajat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön toiminnasta ja veloista, vaan pelkästään sijoittamansa pääoman kautta. Yhtiön varat ovat siis erilliset sen omistajien varoista. Mikäli osakeyhtiö ajautuu konkurssiin tai ei muuten kykene suorittamaan velvoitteitaan, eivät sen omistajat ole vastuussa esimerkiksi mahdollisista veloista henkilökohtaisilla varoillaan. Osakeyhtiön omistajien sitoutuminen ja riski rajoittuvat  lähtökohtaisesti vain yritykseen sijoitettuun osakepääomaan. 

OPOPASSI_LOGO_PINKKI_Small.png

TEHTÄVÄ: yritysmuodot

Mikä yritysmuoto? Käytä apunasi sivun teoriaosuutta sekä alla olevia linkkejä ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

A) Mikä sivulla esitetyistä yrittäjyyden muodoista sopisi sinulle parhaiten, miksi?  

B) Mitä hyviä ja huonoja puolia sinulle sopivaan yritysmuotoon liittyy? 

C) Onko tuttavapiirissäsi yrittäjiä? Mitä yritysmuotoja heidän yrityksensä edustavat ja miksi he ovat päätyneet kyseiseen yritysmuotoon?  

D) Mitä tarkoittaa Startup -yrittäjyys. Kenelle voisit sitä suositella, miksi? 

OPOPASSI_LOGO_PINKKI_Small.png

katso lisää

näin teet osion 

1. Tässä osiossa saat lisätietoa yrittäjyydestä ja yritysmuodoista.

2. Tee osion tehtäviä Opopassiisi ja saat aineksia oman jatko-opintosuunnitelman kehittymiseen. 

3. Yrittäjyysosio jakautuu neljään osaan, joista valitset kaksi ja saat yhteensä yhden pisteen. Työskentele yrittäjyystehtävien parissa 75 minuuuttia.