top of page

oma talous ja yrittäjyys
oma talous ja yrittäjyys

2. Yrittäjyys/ minustako yrittäjä

Mitä yrittäjyys on, ja mistä pitää aloittaa? 

Yrittäjyys on tapa tehdä työtä ja ansaita elantonsa. Yrityksesi avulla työllistät itsesi ja ehkä myös muita työntekijöitä.

Yrittäjänä sinulla on enemmän sekä vapautta että vastuuta kuin silloin, jos teet töitä toiselle. Yrittäjyys antaa vapautta ja vaatii rohkeutta. Se on mahdollisuus tehdä sitä, mitä eniten haluaa, juuri sillä tavalla kuin itse tahtoo. Yksi hyvä idea voi muuttaa koko elämän. Yrittäjäksi ryhtyminen on aina iso askel, mutta oman yrityksen perustaminen ei lopulta ole niin vaikeaa kuin usein luullaan. Yrittäjäksi aikovalle on tarjolla useita palveluja, tukea ja rahoitusta. (YRITTÄJÄT.FI)

Millainen yrittäjän tulee olla?

 

Yrittäjäksi voi ryhtyä kuka tahansa. Siihen ei ole olemassa oikeaa ikää, sukupuolta, koulutusta tai työkokemusta.

 Yrittäjäksi aikovalla voi olla hyvin vaihteleva pohjakoulutus. Yrittäjä hyötyy kaupallisen alan tai liiketalouden

osaamisesta. Yrittäminen on lopulta kiinni omasta päättäväisyydestä ja kyvystä kasvaa yrityksen mukana eli siis oppia jatkuvasti uusia asioita. Yrittäjän on oltava rohkea ja kyettävä ottamaan riskejä. Myös yhteistyökyky, ulospäinsuuntautuneisuus ja täsmällisyys ovat yrittäjälle tärkeitä ominaisuuksia asiakassuhteiden hoitamisessa ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Yrityksen perustamisen lähtökohtia ovat yrittäjäksi aikovan oma halu, tahto, yrittäjävalmiudet ja usko omaan

liikeideaan. Yrittäjä joutuu ottamaan riskejä ja tekemään paljon päätöksiä, jotka mittaavat yrittäjämäistä luonnetta.  

Yritysmuodon valinta 

Aloittavalle yrittäjälle on Suomessa tarjolla viisi yritysmuotoa; toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö ja osuuskunta. Suomessa perustetaan yrityksiä vuosittain noin 40 000. Suurin osa yrityksistä on toiminimiä (noin 50 prosettia aloittavista yrityksistä) tai osakeyhtiöitä (noin 45% aloittavista yrityksistä). Selvästi  harvinaisempia yhtiömuotoja ovat kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö ja osuuskunta. 

Toiminimi on yritysmuodoista selkein, kevyin ja helpoin pyörittää. Se soveltuukin hienosti yrittäjälle, joka ei kaipaa muita perustajia. Suuremmassa liiketoiminnassa toiminimen verotus käy kuitenkin ankarammaksi ja toiminnan riskit kasvavat. Jos siis yrityksen haluaa perustaa useamman henkilön kanssa ja tähtää suurempaan liiketoimintaan on osakeyhtiö parempi valinta. Osakeyhtiö (Oy) rajaa yrittäjien riskiä ja taipuu parhaiten lähes kaikkeen kasvuhakuiseen, rahoitusta vaativaan yrittämiseen. Toki osakeyhtiö käy myös pienempään liiketoimintaan yksityisyrittäjälle, mutta tällöin joutuu pyörittämään hieman enemmän byrokratiaa, jota toiminimessä ei olisi. Näiden lisäksi muutaman viime vuoden aikana on yleistynyt myös uusi yrittämisen muoto, jota kutsutaan kevytyrittäjyydeksi. Tämä tarkoittaa laskutuspalvelujen avulla yrittämistä, jossa yrittämisen byrokratia minimoidaan, eikä omaa yritystä välttämättä perusteta lainkaan, vaikka toimitaan yrittäjämäisesti.
 

Yrittäjämäinen asenne luo pohjan yrityksen menestykselle
 

Asenteiden ohella hyvä yrittäjä osaa ja tuntee jonkin yrityksen toimintaan liittyvän osa-alueen hyvin. Yrittäjä voi tuntea asiakaskuntaa ja markkinoita tai hän saattaa olla erinomainen talouslukujen kanssa tai myynnin ammattilainen. Yrittäjälle on usein hyödyllistä osata perusasioita jo ennen liikkeellelähtöä, vaikkakin monia asioita oppii myös käytännössä yritystä pyörittäessä. Nuoren yrittäjän kannattaa heti alusta alkaen hakea yrittäjyyteen liittyvää apua yrityksen perustamiseen ja pyörittämiseen liittyvissä asioissa. Tukea tarjoavat sekä netissä toimivat että paikalliset paikalliset yrittäjyys asioihin erikoistuneet tahot. 

Hyvän yrittäjän ominaisuuksia ovat esimerkiksi:

 

Luovuus ja idearikkaus sekä itseluottamus ja

uskallus tarttua uusiin asioihin 

Epävarmuuksien sietokyk

Rohkeus ottaa riskejä ja tehdä päätöksiä myös vaikeina hetkinä  

Sitkeys ja hyvä paineensietokyky 

Halu oppia uutta, kasvaa ja kehittyä jatkuvasti 

Innostuneisuus omaa yritystä ja toimintaa kohtaan  

Vastuullisuus, ahkeruus ja pitkäjänteisyys 

Kuvan voi vaihtaa!

suorita osio ja tee tehtävät

Tehtävät

2. Yrittäjyys/ Minustako yrittäjä? (otsikko mikä?)

 

1. Oletko koskaan pohtinut yrittäjyyttä vaihtoehtona juuri sinulle? Nyt on aika tutustua aiheeseen lisää vastaamalla alla oleviin kysymyksiin. 

 

A) Sinustako yrittäjä? Tee yrittäjäjärjestö Suomen Yrittäjien yrittäjyystesti. Mitä testin tulos kertoi sinulle? Mitä ajattelet tuloksesta?

B) Miksi yrittäjyys olisi hyvä vaihtoehto ja mitä hyviä puolia siihen liittyy? Mitä mahdollisia riskejä yrittäjänä työskentelyyn liittyy? 

C) Mitkä ominaisuudet ovat omia vahvuuksiasi yrittäjänä? Mainitse  viisi ominaisuutta. Mitä taitoja sinun tulisi vielä kehittää, jotta voisit ryhtyä yrittäjäksi? 

 

D) Sopisiko yrittäjyys sinulle? Perustele vastauksesi. 

 

2. Suomen selkeästi suosituimmat yritysmuodot ovat osakeyhtiö ja toiminimi sekä yleistynyt kevytyrittäjyys. Tutustu seuraaviin yrittäjyyden muotoihin ja vastaa alla oleviin kysymyksiin. 

 

 

A) Pohdi mikä yrittäjyyden muodoista sopisi sinulle parhaiten ja miksi?    

B) Onko tuttavapiirissäsi yrittäjiä? Mitä yritysmuotoja heidän yrityksensä edustavat ja miksi he ovat päätyneet kyseiseen yritysmuotoon?  

3. Yrittäjäksi voi ryhtyä eri elämäntilanteissa Tutustu Suomen yrittäjien sivustoon, jossa esitellään eri elämäntilanteisiin sopivia yritysmuotoja ja vastaa alla oleviin kysymyksiin. 

A) Mitä ero on päätoimisella ja sivutoimisella yrittäjyydellä? 

B) Voiko alle 18-vuotias nuori ryhtyä yrittäjäksi, jos niin millaisin edellytyksin?

C) Mikä voisi olla hyvä yrittäjyyden muoto opiskelijalle opiskelujen ohessa? 

4. Mistä yrittäjä saa tukea?

 

A) Katso video (2,23min.) yrittäjyyden aloittamisesta ja siitä millaisia haasteita yrittäjä joskus kohtaa. Minkälaisia haasteita yrittäjä voi mielestäsi kohdata ja millaisissa asioissa yrittäjän usko itseensä voi olla koetuksella? Minkälaisia neuvoja antaisit yrittäjälle, jolla on usko omaan tekemiseensä hetkellisesti koetuksella? 

B) Tutustu Suomen yrittäjien opiskelijajäsenyyteen. Kenelle jäsenyys on tarkoitettu ja millaisia etuja jäsenyydestä voisi olla lukion opiskelijalle? 

POHDITTAVAKSI:

Miten voisimme muuttaa ja/ tai parantaa edellä esitettyjä kysymyksiä? 

Lisää tehtäviä?

linkit

Hyödyllisiä linkkejä
 

​​​

Yrittäjyystesti

Suomen Yrittäjien yrittäjyystesti
 

Yrittäjät.fi
Tietoa yrittäjyydestä ja tukea yrittäjille. Yrittäjät on yrittäjien etujärjestö, joka auttaa yrittäjiä, parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita.

Nuori yrittäjyys.fi
Yrittäjyysasennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa nuorille

Uskalla yrittää

Podcast yrittäjyydestä

YES Talk podcast

Positiivista puhetta yrittäjyydestä

Johdatus yrittäjyyteen

Opi yrittäjyydestä materiaali

POHDITTAVAKSI:

Mitä linkkejä haluaisitte tuoda esille nuorille ?

video

OPopassi yhteistyössä

Opopassin Yrittäjyys -osio on tehty vastuullisessa yhteistyössä Opopassin yhteistyökumppanin Yrittäjien kanssa. Suomen Yrittäjät haluavt tukea nuoria yrittäjiä tai tulevia yrittäjiä jakamalla tietoa yrittäyyden teemoista opiskelijoille. 

Yrittäjien missio on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita. Yrittäjät ja yrittäjyys vievät koko suomalaista yhteiskuntaa kohti parempaa tulevaisuutta. Mitä tänne halutaan!?

lataus (1).png
bottom of page