top of page

työelämä työelämä työelämä työelämä

3. uratarinat

Työn merkitys ja ominaisuudet luovat henkilökohtaisia työuria

 

Työelämästä ja ammattien ominaisuuksista saa helposti tietoa erilaisten uratarinoiden kautta. Samalla koulutuksella ja tutkinnolla voi tehdä hyvin erilaisia töitä. Työtehtävät, työaika, palkka, etenemismahdollisuudet, asema ja arvostus, työympäristö, työyhteisö ja itsensä toteuttamisen mahdollisuudet voivat vaihdella suuresti eri töissä.  
 
Jokaisella meistä on omat lähtökohdat työn tekemiseen. Me arvostamme ja haluamme työltämme erilaisia asioita. Toisille meistä on tärkeää, että työssä on vaihtelua ja mielekkyyttä sekä työn sisällössä että sen vaatimuksissa. Toiset meistä haluavat, että he voivat työssään ottaa huomioon omat voimavaransa ja vireystilansa vaihtelut niin, että työn määrä ja työn vaativuus pysyvät sopusoinnussa. Me haluamme oppia uutta ja kehittyä työssämme ja on tärkeää, että meillä on mahdollisuus päätöksentekoon ainakin omaa työtämme koskevissa asioissa. Työ mahdollistaa meille oppimisen ja kehittymisen sekä luovuuden käytön. Kun saamme työstämme palautetta, niin itsearvostuksemme ja sosiaalinen arvostuksemme lisääntyy.  Näitä asioita tunnistamalla voi esimerkiksi jäsentää omaa työmotivaatiotasi. Toisille työ on kutsumus ja elämäntehtävä, kun taas toisille tapa ansaita elanto, toisille intohimo.  

 
Työura on vielä syvemmälle menevä käsite kuin ammatti. Uralla tarkoitetaan tavoitteellista ja pitempiaikaista suunnitelmaa työlle. Jokaisella ihmisellä on henkilökohtainen uratarinansa.  Tutustumalla tarinoihin voi inspiroitua niistä ja keksiä, mitä itse haluaisi työelämältä. Jokaisen henkilökohtainen työura rakentuu vähitellen ja on yhtä arvokas riippumatta sen ominaisuuksista. 

Opiskele ja tee niitä asioita, joista tykkäät. Ole utelias ja avoin mahdollisuuksille. 

Nauti matkasta lukiolaisena kohti tulevaisuuden työelämää. Elä omannäköistä elämää.

suorita osio ja tee tehtävät

Tehtävät

3. Uratarinat

 

Millainen olisi unelma ura? Käytä apunasi yllä olevaa sivun teoriaosuutta sekä alla olevia linkkejä ja vastaa seuraaviin kysymyksiin: 

A) Pohdi millainen merkitys työllä on sinulle. Mitä asioita pidät tärkeänä tulevassa työssäsi? Luuletko, että työllä on iso rooli tulevaisuuden arjessasi?  
 

B) Jos sinulla olisi taikasauva, millaisessa työssä näkisit itsesi viiden vuoden päästä? Esim.itsenäinen työ/tiimityö/etätyö/toimistotyö/avokonttori/

ulkotyö/sisätyö/matkustusta vaativa työ/esimiestyö/urakkatyö/8-16 työ/vapaat työajat yms. 
 

C) Tutki uratarinoita alla olevista linkeistä ja valitse yksi sinua eniten kiinnostava uratarina lähempään tarkasteluun. Kirjoita lyhyt kuvaus työpäivästä. Sisällytä kuvaukseen työntekijä ja kerro hänen tyypillisistä työtehtävistä. Kuvaa myös työntekijän alalla tarvitsemia taitoja ja ominaisuuksia. 

linkit

Hyödyllisiä linkkejä
 

​​​

Ammattitieto

Etsi tietoa ammateista ja ammattialoista Työmarkkinatorilta

Töissä.fi -sivusto

Valmistuneiden kertomuksia

Rekrytointi.com 

Uratarinoita

Duunitorin uratarinat

Tutustu uratarinoihin

näin teet osion 

1. Tässä osiossa saat lisätietoa työelämästä ja tutustut erilaisiin uratarinoihin.

2. Tee osion tehtäviä Opopassiisi ja saat aineksia oman jatko-opintosuunnitelman kehittymiseen. 

3. Työelämäosio jakautuu neljään osaan, joista valitset kaksi ja saat yhteensä yhden pisteen. Työskentele työelämätehtävien parissa 75 minuuuttia.

bottom of page