TEe itsetuntemus tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 1 piste

asiakas on aina oikeassa

Sanotaan, että asiakas on aina oikeassa. Asiakaspalvelulla on suuri merkitys yritystoiminnan kannattavuuteen. Muistele asiakaspalvelutilannetta, jossa sait todella hyvää palvelua ja tilannetta, jossa kävi päinvastoin.  

TEHTÄVÄ:

  • Kuvaile muistelemasi asiakaspalvelutilanteet muutamalla lauseella.  

  • Mitkä asiat sinulle jäivät mieleen asiakaspalvelutilanteista? Mainitse molemmista vähintään kolme asiaa. 

  • Mitkä ovat omat vahvuutesi ja heikkoutesi asiakaspalvelutilanteessa? 

  • Miten reagoit henkilökohtaisesti hyvään ja huonoon asiakaspalveluun? Kerrotko ääneen saaneesi hyvää/huonoa palautetta? Jätätkö palautteen kirjallisesti? Jos et anna palautetta niin miksi teet niin? 

  • Miten uskot, että itse reagoisit asiakaspalautteeseen (hyvään ja huonoon)? 

  • Miten yritys voi hyödyntää markkinoinnissa hyvää asiakaspalvelupalautetta? Kerro kaksi esimerkkiä. 

  • Miten yritys hyötyy negatiivisesta palautteesta? Miten sen voi kääntää mahdolliseksi taloudelliseksi voitoksi? Miten sen avulla voi kasvattaa asiakaskuntaa?

Toteutus

Raportti, essee, diat, yms.

Aika

75 min = 1 piste

Aihe

Itsetuntemus