Toinen aste

May 9, 2016

 


Ympäristöalalla vastataan ajankohtaisiin, maailmalaajuisiin haasteisiin kuten ilmastonmuutoksen hillintään, ruokaturvaan, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja uusiin energiaratkaisuihin. Ympäristöalalla tehdään tärkeää työtä luonnon ja ympäristön suojelemiseksi ja hoitamiseksi. Ympäristönsuojelun tavoitteena on hyvä ympäristön tila ja ekologisesti kestävä kehitys. Luonnonsuojelulla pyritään säilyttämään luonnon monimuotoisuus, ehkäistään ihmisen aiheuttamia muutoksia luonnontilaisessa ympäristössä ja palautetaan ympäristöjä entiselleen. Ympäristötyön tärkeydestä kertoo se, että ympäristön tila vaikuttaa ihmisten, yhteiskuntien ja koko luonnon hyvinvointiin. Globaalissa mittakaavassa ympäristöasioiden hoidolla vaikutetaan elinolosuhteisiin maapallolla pitkälle tulevaisuuteen. ​Ympäristönhuollon palveluihin kuuluu ihmisen toiminnasta syntyvien jätteiden keräys ja käsittely. Ympäristönhuolto on siksi välttämätöntä sekä elinympäristön terveellisyyden että yhteiskunnan toimintojen sujuvuuden kannalta. Ympäristönhuollolla vaikutetaan myös ympäristön hyvinvointiin estämällä tai vähentämällä haitallisten aineiden pääsyä luontoon sekä puhdistamalla maaperää ja vesiä. Ympäristönhuollossa työskennellään jätteiden keräyksen, kuljetuksen, vastaanoton ja käsittelyn tehtävissä. Ala työllistää myös kierrätyksessä, jätevesihuollossa sekä pilaantuneen maaperän ja vesistöjen kunnostuksessa. Muita tehtäväalueita ovat esimerkiksi neuvonta, konsultointi, suunnittelu, tutkimus ja ympäristövalvonta. ​Maa- ja metsätieteellisissä opinnoissa perehdytään monitieteisesti, eri näkökulmat

Please reload

Our Recent Posts

Toinen aste

May 9, 2016

Ammattikorkeakoulu

May 9, 2016

This is your third post

May 9, 2016

1/1
Please reload

Tags

Please reload

©2018 BY OPOPASSI