suunnitelma suunnitelma suunnitelma

4. Oma suunnitelma

Mitkä asiat sinua kiinnostavat? Mitä vaihtoehtoja sinulla on lukion jälkeen? Nämä ovat kysymyksiä, joihin ei välttämättä osaa heti vastata. Jatko-opintopaikan valinta on pitkäkestoinen prosessi. Kannattaa tutkia eri vaihtoehtoja avoimin mielin.  Vahvistamalla itsetuntemusta, lisäämällä tietoa työelämästä ja jatko-opinnoista sekä tarjolla olevista vaihtoehdoista voi suunnata ajatuksia tulevaan.  Lukio-opiskelija tekee opintojensa aikana henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman.  

 

Henkilökohtainen opiskelu- ja ylioppilastutkintosuunnitelma 

Lukio-opintojen tekeminen vaatii suunnitelmallisuutta ja valintojen tekemistä. Opiskelijan vaikutusmahdollisuudet opiskeluun lisääntyvät lukio-opintojen edetessä. Ensimmäisenä lukuvuonna opiskellaan pääasiassa pakollisia aineita. Syventävien ja soveltavien kurssien myötä opiskelija suuntaa kohti tulevaisuutta: ylioppilastutkintoa ja jatko-opintoja. Henkilökohtaista lukio-opintojen suunnittelua ohjaavat lukion oppimäärään ja yo-tutkintoon liittyvät määräykset sekä opiskelijan omat kiinnostuksen kohteet.  

 

Henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma 

Jatko-opintosuunnitelma on henkilökohtainen suunnitelma, joka tehdään lukio-opintojen aikana. Sen tarkoituksena on orientoida opiskelijaa lukio-opintojen aikana kohti kiinnostavaa jatko-opintoalaa. Jatko-opintosuunnitelman muotoutuminen on henkilökohtainen prosessi. Sen tekeminen alkaa lukion jälkeisten jatko-opintovaihtoehtojen kartoituksella. Joillakin opiskelijoilla päämäärä on alusta asti hyvin selkeä kun taas toisilla se voi olla hitaasti etenevä prosessi, jossa mieluista vaihtoehtoa ei meinaa löytyä. Tärkeää on keskittyä omaan suunnitelmaansa ja edetä omaa vauhtia tärkeässä henkilökohtaisessa prosessissa. Jatko-opintosuunnitelma tehdään osana Opopassin polku-tehtäviä. Jatko-opintosuunnitelma sisältyy polku -osion viimeiseen tehtävään THE END.

OPOPASSI_LOGO_PINKKI_Small.png

Henkilökohtainen opiskelu- ja ylioppilastutkintosuunnitelma

  • Mitä aineita aiot kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa? 

  • Aiotko hajauttaa tutkinnon useammalle tutkintokerralle? Miten hajautat yo-aineet? 

  • Mitkä ovat arvosanatavoitteesi?  

  • Mistä yo-kokeista saat lähtöpisteitä hakiessasi jatko-opintoihin? Selvitä kiinnostavien koulutusten todistusvalintapisteet Opintopolusta. Katso 2020 valintauudistuksen pisteytykset: 

Henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma​

  • Oma jatko-opintosuunnitelma tehdään osana Opopassin POLKU-tehtäviä. Jatko-opintosuunnitelma sisältyy polku -osion viimeiseen tehtävään THE END.

Jatka omaan polkuusi

  • Olet nyt tehnyt kaikki Opopassin yhteiset osiot (5p). Seuraavaksi saat valita itsellesi oman jatko-opintopolun, josta keräät Opopassiisi 15pistettä.

  • Siirry seuraavaksi osioon POLUT. 

 

TEHTÄVÄ

OPOPASSI_LOGO_PINKKI_Small.png

katso lisää

näin teet osion 

1. Tässä osiossa suunnittelet lukio-opintojasi ja opit niiden vaikutuksesta jatko-opintojhin hakeutumiseen.

2. Tee osion tehtäviä Opopassiisi ja saat aineksia oman jatko-opintosuunnitelman kehittymiseen. 

3. Suunnitelmaosio jakautuu neljään osaan, joista saat yhteensä yhden pisteen. Työskentele suunnitelmatehtävien  parissa 75 minuuuttia.

©2018 BY OPOPASSI