hakusuunnitelma haku-suunnitelma hakusuunnitelma 

4. Oma suunnitelma

Mitkä asiat sinua kiinnostavat? Mitä vaihtoehtoja sinulla on lukion jälkeen? Nämä ovat kysymyksiä, joihin ei välttämättä osaa heti vastata. Jatko-opintopaikan valinta on pitkäkestoinen prosessi. Kannattaa tutkia eri vaihtoehtoja avoimin mielin.  Vahvistamalla itsetuntemusta, lisäämällä tietoa työelämästä ja jatko-opinnoista sekä tarjolla olevista vaihtoehdoista voi suunnata ajatuksia tulevaan.  Lukio-opiskelija tekee opintojensa aikana henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman.  

 

Henkilökohtainen opiskelu- ja ylioppilastutkintosuunnitelma 

Lukio-opintojen tekeminen vaatii suunnitelmallisuutta ja valintojen tekemistä. Opiskelijan vaikutusmahdollisuudet opiskeluun lisääntyvät lukio-opintojen edetessä. Ensimmäisenä lukuvuonna opiskellaan pääasiassa pakollisia aineita. Syventävien ja soveltavien kurssien myötä opiskelija suuntaa kohti tulevaisuutta: ylioppilastutkintoa ja jatko-opintoja. Henkilökohtaista lukio-opintojen suunnittelua ohjaavat lukion oppimäärään ja yo-tutkintoon liittyvät määräykset sekä opiskelijan omat kiinnostuksen kohteet.  

 

Henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma 

Jatko-opintosuunnitelma on henkilökohtainen suunnitelma, joka tehdään lukio-opintojen aikana. Sen tarkoituksena on orientoida opiskelijaa lukio-opintojen aikana kohti kiinnostavaa jatko-opintoalaa. Jatko-opintosuunnitelman muotoutuminen on henkilökohtainen prosessi. Sen tekeminen alkaa lukion jälkeisten jatko-opintovaihtoehtojen kartoituksella. Joillakin opiskelijoilla päämäärä on alusta asti hyvin selkeä kun taas toisilla se voi olla hitaasti etenevä prosessi, jossa mieluista vaihtoehtoa ei meinaa löytyä. Tärkeää on keskittyä omaan suunnitelmaansa ja edetä omaa vauhtia tärkeässä henkilökohtaisessa prosessissa. Jatko-opintosuunnitelma tehdään osana Opopassin polku-tehtäviä. Jatko-opintosuunnitelma sisältyy polku -osion viimeiseen tehtävään THE END.

OPOPASSI_LOGO_PINKKI_Small.png

TEHTÄVÄ: oma suunnitelma

A) Henkilökohtainen opiskelu- ja ylioppilastutkintosuunnitelma.

  • Mitä aineita aiot kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa? 

  • Aiotko hajauttaa tutkinnon useammalle tutkintokerralle? Miten hajautat yo-aineet? 

  • Mitkä ovat arvosanatavoitteesi?  

B) Lähde tutustumaan jatko-opintoaloihin. Pääset tutustumaan jatko-opintoaloihin Opopassin POLKU-sivun Koulutukset -painikkeesta tai suoraan alla olevien linkkien avulla. Valitse kolme itseäsi kiinnostavaa jatko-opintoalaa, joihin tutustut tarkemmin. Mihin kolmeen jatko-opintoalaan tutustuit? Miksi valitsit juuri nämä alat?

​​​​

C) Tutustu valitsemiesi kolmen alan koulutusvaihtoehtoihin.

  • Mitkä koulutukset/ tutkinnot (valitse vähintään kolme) vaikuttavat mielestäsi kiinnostavimmilta tällä hetkellä? MIksi kyseiset koulutukset sopisivat sinulle?

  • Ovatko kiinnostuksesi kohteet ammatillista koulutusta, ammattikorkeakoulutusta vai yliopistokoulutusta?

 

JATKA SEURAAVAKSI 

  • ​​Jos olet suorittamassa koko Opopassia ja lukion OP2-kurssia sinun tulee nyt jatkaa Opopassin POLUT -osioon. Aloita POLKU-osio kaikille yhteisestä tehtävästä START. Siirry seuraavaksi osioon POLUT.

  • Jos et suorita kokonaista Opopassia voit tehdä tässä vaiheessa oman jatko-opintosuunnitelman. Jatko-opintosuunnitelma sisältyy polku -osion viimeiseen tehtävään THE END. Siirry seuraavaksi osioon THE END Jatko-opintosuunnitelma.

 

OPOPASSI_LOGO_PINKKI_Small.png

katso lisää

näin teet osion 

1. Tässä osiossa suunnittelet lukio-opintojasi ja opit niiden vaikutuksesta jatko-opintojhin hakeutumiseen.

2. Tee osion tehtäviä Opopassiisi ja saat aineksia oman jatko-opintosuunnitelman kehittymiseen. 

3. Suunnitelmaosio jakautuu neljään osaan, joista saat yhteensä yhden pisteen. Työskentele suunnitelmatehtävien  parissa 75 minuuuttia.