top of page

TEe jatko-opinto tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 1 piste

makoisa ammatti

Meijerialan opiskelu voi tarjota monia mahdollisuuksia ja haasteita. Meijerialan opiskeluun kuuluu yleensä monipuolisia opintoja, jotka voivat vaihdella yliopistosta, korkeakoulusta tai ammattikoulusta riippuen.

TEHTÄVÄ: 

1. Meijerialan opiskelu on monipuolista ja opinnoissa voi keskittyä oman kiinnostuksen mukaan erilaisiin osa-alueisiin. Mitkä seuraavista meijerialaan liittyvistä osa-alueista kiinnostavat sinua eniten ja miksi?

 

  • Maidontuotanto: Meijerialan opiskelu alkaa usein maidontuotannon perusteista. Opiskelija oppii ymmärtämään, miten maito tuotetaan, mitä ravintoaineita maito sisältää, sekä miten maidon laatua ja määrää voidaan parantaa.

  • Elintarviketurvallisuus: Meijerialan opiskelijat oppivat myös elintarviketurvallisuuden perusteet, mukaan lukien elintarvikehygienia ja -säädökset. Opiskelijat oppivat myös, miten elintarvikkeiden turvallisuutta voidaan parantaa tuotannon eri vaiheissa.

  • Maitotuotteiden valmistus: Meijerialan opiskelijat oppivat eri maitotuotteiden valmistuksesta, kuten juuston, jogurtin, jäätelön, voimakkaasti käsitellyn maidon ja muiden tuotteiden valmistuksesta. Opiskelijat oppivat myös tuotantoprosessin hallinnan, kuten tuotannon suunnittelun, laitteiden ja teknologioiden käytön ja tuotannon optimoinnin.

  • Markkinointi ja myynti: Meijerialan opiskelijat oppivat myös markkinoinnin ja myynnin perusteet, mukaan lukien tuotteiden markkinointi ja mainonta, myynnin hallinta ja jakelu.

  • Liiketoiminnan hallinta: Meijerialan opiskelijat saavat myös opetusta liiketoiminnan hallinnasta, kuten taloushallinnosta, strategian suunnittelusta, johtamisesta ja yrityksen kehittämisestä.

  • Tutkimus ja kehitys: Meijerialan tutkimus- ja kehitystehtävät voivat sisältää uusien tuotteiden kehittämistä, tuotantoprosessien parantamista, ruokaturvallisuuteen liittyvien menetelmien tutkimista sekä kuluttajien mieltymysten ja tarpeiden ymmärtämistä.

  • Meijerialan opiskelijat voivat jatkaa opintojaan erikoistumalla esimerkiksi elintarvikekehitykseen, ruokateknologiaan tai johtamiseen.  

2. Tutustu meijerialan mahdollisuuksiin ja opiskeluvaihtoehtoihin. Mikä koulutusvaihtoehdoista vastaa parhaiten siihen millaisia asioita sinä haluat oppia meijerialasta ja missä mahdollisesti työskennellä tulevaisuudessa?

3. Tutustu meijerialan Suomessa toimiviin yrityksiin ja heidän tarjoamiin töihin/ kesätöihin. Millaisissa töissä/kesätöissä sinä viihtyisit meijerialalla?

Toteutus

Vapaa toteutus

Aika

75min = 1 piste

Aihe

Jatko-opinnot

bottom of page