YMPÄRISTÖALA TARJOAA 

Maailmankaikkeuden ja maapallon luonnon kehitys alkuräjähdyksestä nykyhetkeen 5 op

 

Turun yliopisto

Kurssin suoritettuaan opiskelija tietää maailmankaikkeuden, maapallon ja sen luonnonsysteemien sekä ihmisen kulttuuriympäristöjen ja tietoyhteiskunnan pitkän kehityksen historialliset päävaiheet. Opiskelija osaa sijoittaa aiemmin koulussa oppimaansa eri oppiaineiden tietosisältöä entistä paremmin tähän luonnonhistorialliseen kokonaisuuteen ja ymmärtää eri luonnon- ja teknisten tieteiden ohittamattoman riippuvuuden toisistaan. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Lisätietoja:  https://www.utu.fi/sites/default/files/media/Lukiolaisille_tarjottavat_opinnot_19-20.pdf 

Biologia: Eliökunnan historia 2 op 

Turun yliopisto

Elämän historian nivominen osaksi maapallon geologista historiaa.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Lisätietoja:  https://www.utu.fi/sites/default/files/media/Lukiolaisille_tarjottavat_opinnot_19-20.pdf 

Tähtitiede: Johdatus maailmankaikkeuteen 5op 

Turun yliopisto

Ymmärtää kansantajuisesti selitettynä tähtitieteen tärkeimmät käsitteet ja niiden erot. Käsiteltäviä asioita mm tähti, planeetta, tähtien välinen kaasupilvi, Linnunrata, galaksi, kosmologia, pimeä aine, pimeä massa, musta aukko, fuusio, supernova, valo, hiukkanen, aika, avaruusmatkailu, eksoplaneetat.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Lisätietoja:  https://www.utu.fi/sites/default/files/media/Lukiolaisille_tarjottavat_opinnot_19-20.pdf 

Ympäristötiede: Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat, 5 op 

Turun yliopisto

Opiskelijan perehdyttäminen keskeisiin maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin, luonnonvarakysymyksiin ja kansainväliseen ympäristöyhteistyöhön.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Lisätietoja:  https://www.utu.fi/sites/default/files/media/Lukiolaisille_tarjottavat_opinnot_19-20.pdf 

Mitä on metsäbiotalous 1 op 

Itä-Suomen yliopisto

Biotalous ja metsäbiotalous. Kiertotalous. Ekosysteemipalvelut metsäbiotalouden kontekstissa. Kestävyys ja hyväksyttävyys. Metsäbiotalouden eri osa-alueet.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Useat lukiot ovat sopineet Itä-Suomen yliopiston kanssa opiskelijoidensa opiskelusta maksutta Avoimessa yliopistossa. Kysy mahdollisuudesta omassa lukiostasi! 

Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Johdanto metsätalouteen ja metsätieteisiin 2 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää metsien ominaispiirteet monipuolisena uusiutuvana luonnonvarana sekä hallitsee perustiedot Suomen metsätaloudesta ja metsätieteistä.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Useat lukiot ovat sopineet Itä-Suomen yliopiston kanssa opiskelijoidensa opiskelusta maksutta Avoimessa yliopistossa. Kysy mahdollisuudesta omassa lukiostasi! 

Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Solu- ja molekyylibiologian perusteet: molekyylibiologia 3 op, Joensuussa ja Kuopiossa 

Itä-Suomen yliopisto

Kurssin käytyään opiskelija hallitsee geneettisen informaation periytyvyyden ja merkityksen proteiinien valmistuksessa, eliön ilmiasun määräytymisessä sekä tuntee tärkeimmät bioteknologiset menetelmät ja sovellukset.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Useat lukiot ovat sopineet Itä-Suomen yliopiston kanssa opiskelijoidensa opiskelusta maksutta Avoimessa yliopistossa. Kysy mahdollisuudesta omassa lukiostasi! 

Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Solu- ja molekyylibiologian perusteet: solubiologia 3 op, Joensuussa ja Kuopiossa 

Itä-Suomen yliopisto

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää solujen rakenteen, toiminnan ja aineenvaihdunnan yhteiset pääpiirteet sekä kasvi- ja eläinsolujen tärkeimmät erot.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Useat lukiot ovat sopineet Itä-Suomen yliopiston kanssa opiskelijoidensa opiskelusta maksutta Avoimessa yliopistossa. Kysy mahdollisuudesta omassa lukiostasi! 

Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Solu- ja molekyylibiologian perusteet: biokemia 2 op, Joensuussa ja Kuopiossa 

Itä-Suomen yliopisto

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää biologisten makromolekyylien kemiallisen perusrakenteen ja siihen vaikuttavat voimat. Opiskelija osaa yhdistää biologisten makromolekyylien rakenteen niiden toimintoihin ja ymmärtää biokemiallisten reaktioiden energetiikan ja entsyymien vaikutukset reaktioiden etenemiselle.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Useat lukiot ovat sopineet Itä-Suomen yliopiston kanssa opiskelijoidensa opiskelusta maksutta Avoimessa yliopistossa. Kysy mahdollisuudesta omassa lukiostasi! 

Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

JAMK avoimen ammattikorkeakoulun verkko-opintoja lukiolaisille  

Luonnonvara-alan verkko-opinnot 

Voit osallistua mistä tahansa päin maailmaa ja myös aikataulutus on yleensä vapaampaa kuin perinteisessä luokkaopetuksessa. 

Useat opintojaksot ovat osittain verkossa, mutta alla olevat opinnot on mahdollista tehdä kokonaan etäopiskeluna. 

 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lue Lisää ja ilmoittaudu mukaan kursseille: https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/Verkko-opinnot/ 

Luonnon monimuotoisuuden suojelu 5 op  

Oulun yliopisto 

Aika syksy 2019 – kevät 2020, myös lähiopetusta 28 h pe-la 

Kurssin sisältö: Biodiversiteetti ja sen komponentit. Näkemykset biodiversiteetin ekologisesta säätelystä. Elinympäristöjen pirstoutuminen ja tuhoutuminen. Metapopulaatioteoria ja luonnonsuojelualueiden verkostot. Biodiversiteetin suojelun ajankohtaiset kysymykset. Kurssin käytyään opiskelija osaa selittää luonnon monimuotoisuuden peruskäsitteistön, luonnon monimuotoisuutta uhkaavat tekijät ja luonnon monimuotoisuuden suojelun pääperiaatteet. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Hinta 165 €/hlö 

http://www.kpkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/lukiolaiskurssit/ravitsemus-ja-liikunta-4-op-uef/ 

Ilmasto-Nyt 5 op verkkokurssi ilmastonmuutoksesta 

Helsingin yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

Ilmastonmuutoksen selättämiseksi tarvitaan kaikkien alojen osaajia. 
Ota ilmastonmuutos haltuun. 
Ilmasto.nyt –kokonaisuus sijaitsee Helsingin yliopiston MOOC- alustalla (Massive Open Online Course), jonne kaikilla on vapaa pääsy. Opiskele Ilmasto.nyt – kokonaisuus itsenäisesti ja selvitä, voitko sisällyttää sen osaksi tutkintoasi esimerkiksi vapaasti valittaviin opintoihin. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan kurssialustelle: http://www.ilmastonyt.fi/  

Huom! Voit kirjautua alustalle vierailijana, mutta huomaathan, että tehdäksesi monivalintatehtäviä sinun tulee luoda käyttäjätunnus sivustolle. 

Nämä ovat lukiolaisille suunnattuja korkeakoulukursseja. Kurssien avulla pääset tutustumaan korkeakouluopiskeluun jo lukioaikana. Tutustu vapaasti eri alojen kursseihin ja mahdollisuuksiin. Jos suoritat korkeakoulukursseja huomaathan, että sinun tulee varmistaa omasta lukiostasi onko kurssi hyväksiluettavissa lukiotutkintoosi.

Osa kursseista on ilmaisia ja osa maksullisia.

Lähde tutkimusmatkalle korkeakoulumaailmaan ja lisää osaamistasi!

Korkeakoulukurssit