liikunta-ala tarjoaa

Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin  2 op

 

Jyväskylän yliopisto

Kurssi liikunta- ja terveystieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen keskeisistä tavoitteista sekä liikuntatieteellisen tiedekunnan toiminnasta. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Lisätietoa: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/opinnot-lukioille/opinnot-lukioille 

Kurssien sisällöistä tarkemmin: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/opinnot-lukioille/opintojaksojen-kuvaukset 

Elimistön rakenne ja toiminta 4 op  

Itä-Suomen yliopisto

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ihmisen elimistön rakennetta ja keskeisiä toimintoja. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.66876603201

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille.

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Työikäisen terveys 5 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä tavallisimmat työikäisen väestön terveysriskit ja yleisimmät kansansairaudet sekä niiden hoidon pääperiaatteet. Lisäksi opiskelija oppii arvioimaan työn ja elintapojen yhteyttä terveyteen ja työterveyshuollon roolia terveyden edistämisessä. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.50130476984

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille.

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Terveyden edistämisen perusteet 5 op 

Itä-Suomen yliopisto

Arvioida omaa terveyden edistämisen ja terveystiedon osaamistaan ja määritellä henkilökohtaiset oppimistavoitteensa. Ennakoida keskeisiä tulevaisuuden terveyden edistämistoimintoja. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.652729114410

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille.

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Terveyspedagogiikan perusteet 5 op 

Itä-Suomen yliopisto

Terveysopetuksen, -ohjauksen ja -terveysoppimisen taustalla vaikuttavat opetus- ja oppimisnäkemykset, teoreettiset lähtökohdat ja niiden muutokset ajassa. Terveyden lukutaito terveysosaamisen perustana. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.60052835208

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille.

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Ravitsemustieteen perusteet 4 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ihmisen ravitsemuksen perusteet. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.53021468771

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille.

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Ravitsemus ja liikunta 4 op  

Itä-Suomen yliopisto

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä liikunnan aiheuttamat yleiset ravitsemusfysiologiset tarpeet sekä tarkemmin eri liikuntamuotojen, liikunnan määrän ja tehon, iän ja erityistilanteiden asettamat ravitsemusfysiologiset vaatimukset. Opiskelija tunnistaa urheilijan ravitsemusohjauksen kannalta keskeiset liikunnan aiheuttamat ravitsemukselliset vaatimukset ja haasteet.  

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.73126802773

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille.

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Terveyskunto terveyden edistäjänä 5 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: perustella liikunnan roolia terveyden edistämisessä yksilö- ja väestötasolla. Kuvata terveyskunnon osa-alueet ja perustella sen merkityksen ihmisen kehitykselle ja terveydelle elämän eri vaiheissa. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.31142339089

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille.

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Näkökulmia nuorten hyvinvointiin 2 op

Diak ammattikorkeakoulu

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaali-, terveys- ja kirkon alojen lähtökohtia ja keskeisiä hyvinvoinnin käsitteitä ja ymmärtää nuorten hyvinvoinnin ajankohtaiset haasteet. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Kurssi järjestetään 28.10.–5.12.2019 verkko-opintoina. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://www.diak.fi/2019/05/29/kurkistuskurssit-ammattikorkeakouluopintoihin/ 

Nämä ovat lukiolaisille suunnattuja korkeakoulukursseja. Kurssien avulla pääset tutustumaan korkeakouluopiskeluun jo lukioaikana. Tutustu vapaasti eri alojen kursseihin ja mahdollisuuksiin. Jos suoritat korkeakoulukursseja huomaathan, että sinun tulee varmistaa omasta lukiostasi onko kurssi hyväksiluettavissa lukiotutkintoosi.

Osa kursseista on ilmaisia ja osa maksullisia.

Lähde tutkimusmatkalle korkeakoulumaailmaan ja lisää osaamistasi!

Korkeakoulukurssit