luonnontiedeala tarjoaa

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO:

 

Elinympäristön kemia: arkielämän kemia (Kemian perusteet 5) 

Jyväskylän yliopisto

Johdantokurssi kemian merkityksestä, käytännön sovelluksista ja kemian ilmiöistä luonnossa, teollisuudessa ja ihmisen elinympäristössä. Kurssi havainnollistaa kemian ilmiöitä ja käsitteitä opiskelijan jokapäiväisen elämän yhteyksissä. 

Biologinen kemia 1: kemiaa lääke- ja biotieteistä kiinnostuneille 

Jyväskylän yliopisto

Kurssi toimii integroivana kurssina biologian ja kemian ilmiöistä sekä käytännön sovelluksista. Kurssi havainnollistaa biologisen kemian perusteita ja sisältää opiskelijan omakohtaisia tutkimuksia. 

Johdatus tilastotieteeseen  

 

Jyväskylän yliopisto
Kurssilla tutustutaan tilastotieteen olemukseen ja tilastotieteen rooliin empiiriisessä tutkimuksessa. Katso esittelyvideo: https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/science/maths/esittely-johdatus-tilastotieteeseen/esittely 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Lisätietoa: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/opinnot-lukioille/opinnot-lukioille 

Kurssien sisällöistä tarkemmin: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/opinnot-lukioille/opintojaksojen-kuvaukset 

 

HELSINGIN YLIOPISTO:

Ohjelmoinnin perusteet, 5 op 

Ohjelmoinnin jatkokurssi, 5 op 

Elements of AI (Tehtävissä heti suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi) 2 op 

Tietokone työvälineenä, 1 op 

Syksy 2019, 1. periodi, 02.09. - 20.10.2019 (Ilm. päättyy 19.10.2019, myös englanniksi) 

Syksy 2019, 2. periodi, 28.10. - 15.12.2019 (Ilm. päättyy 28.10.2019, myös englanniksi) 

Kevät 2020, 3. periodi, 13.01.2020 - 01.03.2020 (myös englanniksi) 

Kevät 2020, 4. periodi, 09.03.2020 - 03.05.2020 (myös englanniksi) 

Matematiikkaa kaikkialla, 1-5 op

 02.09.2019 - 03.05.2020 (Ilmoittautuminen 19.7.2019-31.3.2020) 

Matematiikkaa kaikkialla, osa 1, 1 op 

Matematiikkaa kaikkialla, osa 2, 2 op 

Matematiikkaa kaikkialla, osa 3, 2 op 

Johdatus yliopistomatematiikkaan, 5 op 

Tietokoneen toiminnan perusteet, 2 op

 09.09.2019 - 01.06.2020 (Ilmoittautuminen 26.7.2019-1.4.2020) 

Tietorakenteet ja algoritmit, 10 op

(Esitietovaatimuksena on Ohjelmoinnin perus- ja jatkokurssi sekä Johdatus yliopistomatematiikkaan, tai vastaavat tiedot) 

Tilastotiede ja R tutuksi I, 5 op 

02.09.2019 - 20.10.2019 (Ilm. päättyy 8.9.2019) 

Tilastotiede ja R tutuksi II, 5 op 

28.10.2019 - 15.12.2019 (Ilm. käynnissä 13.9.-28.10.2019) 

Tietoturvan perusteet (Cyber Security Base: Introduction to Cyber Security), 1 op

28.10.2019 - 18.11.2019 (Ilmoittautuminen käynnissä 19.8.-28.10.2019) 

Fullstack-websovelluskehitys 3-8 op

 

(Suoritettavissa 10.1.2020 saakka sekä suomeksi että englanniksi). 

HUOM! Opintoihin vaaditaan esitietoina tietotekniikan perusopinnot tai vastaava osaaminen.

DevOps with Docker 3 op

 

 (Suoritettavissa 17.1.2020 saakka). HUOM! Opintoihin vaaditaan esitietoina tietotekniikan perusopinnot tai vastaava osaaminen.

Web-palvelinohjelmointi Java 5 op 

29.10.2019 - 20.12.2019 (Ilmoittautuminen käynnissä 19.8.-29.10.2019). 

HUOM! Opintoihin vaaditaan esitietoina tietotekniikan perusopinnot tai vastaava osaaminen.

 

Tietokantojen perusteet 5 op

13.01.2020 - 06.03.2020 

Tietoliikenteen perusteet 1, 2 op

 09.03.2020 - 23.05.2020 

Tietoliikenteen perusteet 2, 3 op

01.04.2020 - 30.06.2020 

Tietokoneen toiminnan jatkokurssi 3 op

kevät 2020 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Lukiolaisten on mahdollista suorittaa Helsingin yliopiston opintojaksoja, myös mm. MOOC-verkkokursseina. Lisäksi LUMA-keskus Suomi -verkoston Dyna-miitit-konsepti tarjoaa mahdollisuuden koota lukiokurssi korkeakoulujen tarjonnasta. https://www.helsinki.fi/fi/tiedekasvatus/lapsille-nuorille-ja-perheille/lukiolaisten-tiedeopinnot

 AALTO-YLIOPISTO:

Ohjelmointi 1

Aalto-yliopisto 

11.09.2019-11.12.2019 (Basic of programming @Aalto, multilingual) 

 

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO:

Ohjelmointi I (ITKP102, 6 op) 

Jyväskylän yliopisto 

Tietoverkot (ITKP104, 5 op) 

Jyväskylän yliopisto 

Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet (ITKA204, 5 op) 

Jyväskylän yliopisto 

Tietokone ja tietoverkot työvälineenä (ITKP101, 2 op) 

Jyväskylän yliopisto 

Web-julkaiseminen (ITKP1011, 2 op) 

Jyväskylän yliopisto 

Johdatus kyberturvallisuuteen (ITKP0002, 2 op) 

Jyväskylän yliopisto 

Johdatus algoritmiseen ajatteluun (ITKP0003, 2 op) 

Jyväskylän yliopisto 

Opiskelijan digityökalupakki (ITKP0004, 2 op) 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Lisätietoa Jyväskylän yliopiston DEFA-kursseista sekä niiden suorittamisesta löytyy osoitteesta https://tim.jyu.fi/view/kurssit/it/defa/defa-jyvaskyla

OULUN YLIOPISTO:

Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin 5 op

Oulun yliopisto

9.9.–11.10.2019

Laitteet ja tietoverkot 5 op

Oulun yliopisto

9.9.–16.10.2019

Ohjelmointi 1, 5 op 

Oulun yliopisto

9.9.2019–13.2.2020

Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä

 

Oulun yliopisto

28.10.–9.12.2019, 5 op 

Johdatus ohjelmistotuotantoon 5 op

Oulun yliopisto

28.10.–20.12.2019

Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet 5 op

Oulun yliopisto

15.1.–26.2.2020

Tietoturva (15.1.–9.4.2020, 5 op) 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Lisätietoa Oulun yliopiston DEFA-kursseista sekä niiden suorittamisesta löytyy osoitteesta http://www.oulu.fi/tol/defa

TURUN YLIOPISTO:

Tietojenkäsittelytieteen perusteet I, 5 op

Turun yliopisto 

Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi 6 op

Turun yliopisto 

Olio-ohjelmoinnin perusteet 7 op

Turun yliopisto 

Tietojenkäsittelytieteen perusteet II 5 op

Turun yliopisto 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Lisätietoa Turun yliopiston DEFA-kursseista sekä niiden suorittamisesta löytyy osoitteesta  https://ville.cs.utu.fi/avoin/defa.html

Lisätiedot Digital Edution for Allin kautta tarjolla olevista kursseista ja aikatauluista: https://www.helsinki.fi/fi/projektit/digital-education-for-all/kurssit 

Tietojenkäsittelyn perusteet I 3 op 

Tietojenkäsittelyn perusteet II 5 op   

Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi 5 op

Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssin harjoitustyö 1 op  

Olio-ohjelmoinnin perusteet 5 op 

 

Olio-ohjelmoinnin perusteiden harjoitustyö 2 op

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Lisätietoja:  https://www.utu.fi/sites/default/files/media/Lukiolaisille_tarjottavat_opinnot_19-20.pdf  

 

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO:

Johdatus tietojenkäsittelyyn (väyläpilotti) 5 op, etäopinnot 

Johdatus Python ohjelmointiin (väyläpilotti) 5 op, etäopinnot 

Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia (väyläpilotti) 5 op, etäopinnot 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Useat lukiot ovat sopineet Itä-Suomen yliopiston kanssa opiskelijoidensa opiskelusta maksutta Avoimessa yliopistossa. Kysy mahdollisuudesta omassa lukiostasi!  

Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

 

 

HAAGA-HELIA, HAMK, LAUREA, METROPOLIA, XAMK:

Koodarikoulutus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Tutustu kursseihin täältä: https://amkoodari.fi/fi/tutustu-kunkin-korkeakoulun-kurssitarjontaan 

 

JAMK avoimen ammattikorkeakoulun verkko-opintoja lukiolaisille  

ICT-alan verkko-opinnot 

Voit osallistua mistä tahansa päin maailmaa ja myös aikataulutus on yleens. vapaampaa kuin perinteisessä luokkaopetuksessa. Useat opintojaksot ovat osittain verkossa, mutta alla olevat opinnot on mahdollista tehdä kokonaan etäopiskeluna. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Selvitä omasta lukiostasi onko kurssisuoritukset mahdollista hyväksi lukea omaan lukiotutkintoosi. 

Lue Lisää ja ilmoittaudu mukaan kursseille: https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/Verkko-opinnot/ 

Business meets luonnontieteet

Tampereen yliopisto

Haluatko sukeltaa syvemmälle sinua kiinnostavaan tieteeseen? Entä mitä syntyy, kun eri tieteenalat kohtaavat? Kaipaatko kertausta koulun oppeihin? Fyysikosta toimitusjohtajaksi tai myyntitykistä suoraan virtuaalitodellisuuteen? Millainen on palvelumuotoilijan tai bioanalyytikon päivä? Entäpä mitä tapahtuu kuvausstudion lavasteissa tai mobiililaitteiden tutkimusyksikössä? Kurssi sijoittuu 3. periodiin vuodenvaihteeseen 2019-2020 ja kerrat järjestetään kuutena viikkona kuudessa eri yhteistyöyrityksessä. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: https://sites.tuni.fi/juniversity/nuoret-13-18/kurssit-2-asteen-opiskelijoille/ 

Molekyylibiologian laboratoriokurssi lukiolaisille keväällä 2020 

Tampereen yliopisto  

Tutustu Life science -tutkijan elämään ja molekyylibiologian perustöihin lukiolaisten omalla laboratoriokurssilla!  

Kurssilla tutustutaan molekyylibiologian perusmenetelmiin tekemällä DNA- ja proteiinitöitä.  

Opiskelijat pääsevät itse tekemään mm. PCR-reaktioita, ajamaan geelielektroforeeseja sekä analysoimaan vasta-ainevärjäyksellä proteiinin tuottonäytteitä.  

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://sites.tuni.fi/juniversity/nuoret-13-18/kurssit-2-asteen-opiskelijoille/ 
 

LUMATE-kurssi 2. asteen opiskelijoille keväällä 2020 

Tampereen yliopisto 

Kurssilla tutustutaan laaja-alaisesti matemaattis–luonnontieteellis–teknisiin tieteenaloihin.  

Kurssi pitää sisällään erilaisia teemoja, muun muassa syöpätutkimusta, yliopistofysiikkaa, solu- ja kudosteknologiaa, robotiikkaa sekä uusiutuvaa energiaa. Teemat käsittävät lyhyehköjä teoriaosuuksia ja hands on -työskentelyä. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Sijainti: Tampereen yliopiston Hervannan kampus, Tampereen yliopiston Kaupin kampus sekä Tampereen ammattikorkeakoulu 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://sites.tuni.fi/juniversity/nuoret-13-18/kurssit-2-asteen-opiskelijoille/ 

Nämä ovat lukiolaisille suunnattuja korkeakoulukursseja. Kurssien avulla pääset tutustumaan korkeakouluopiskeluun jo lukioaikana. Tutustu vapaasti eri alojen kursseihin ja mahdollisuuksiin. Jos suoritat korkeakoulukursseja huomaathan, että sinun tulee varmistaa omasta lukiostasi onko kurssi hyväksiluettavissa lukiotutkintoosi.

Osa kursseista on ilmaisia ja osa maksullisia.

Lähde tutkimusmatkalle korkeakoulumaailmaan ja lisää osaamistasi!

Korkeakoulukurssit