liiketalouden ala tarjoaa

Starting up verkkokurssi, yrittäjyyden perusteet 2op

Aalto yliopisto

Ansaitse 2 opintopistettä opiskelemalla yrittäjyyttä missä ja milloin vain! Tämä kaikille avoin verkkokurssi tarjoaa johdannon yrittäjyyteen ja yleiskatsauksen startup-maailmaan. Kurssin jälkeen olet paremmin valmistautunut perustamaan oman yrityksen, esittelemään uuden tuotteen tai palvelun olemassa olevassa yrityksessä, ja osallistumaan keskusteluun yrittäjyydestä ja uusista liiketoimista.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

https://starting-up.org/en/

Tutustu kauppatieteisiin 3op 

 

Vaasan yliopisto

Kurssi on tarkoitettu sinulle, joka haluat oppia ymmärtämään, mitä kauppatieteet ovat ja millaisia teemoja kauppatieteissä käsitellään. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Maksuton kurssi.

Keskipohjanmaan kesäyliopisto: 

http://www.kpkesayliopisto.fi/kategoria/lukiolaiskurssit/kurkistuskurssit/ 

Tampereen kesäyliopisto: 

https://tampereenkesayliopisto.fi/koulutus/hallinto-kauppa-ja-viestintatieteiden-tutustumiskurssit 

Helsingin seudun kesäyliopiston kurkistuskurssit: 

https://www.kesayliopistohki.fi/kurssit/kategoria/abiturienttikurssit-fi/kurkistuskurssit-fi-67001/?show=future 

Haluatko kauppatieteilijäksi? 

Jyväskylän yliopisto

Kurssi toimii johdantokurssina kauppatieteiden opiskeluun. Kurssi antaa opiskelijalle perusvalmiudet kauppakorkeakoulun opetuksen seuraamiseen. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Selvitä maksu oman lukiosi kanssa.

Lisätietoa: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/opinnot-lukioille/opinnot-lukioille 

Kurssien sisällöistä tarkemmin: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/opinnot-lukioille/opintojaksojen-kuvaukset 

Globaalit markkinat ja vastuullinen liiketoiminta 2 op

Jyväskylän yliopisto yhteistyössä Talous ja nuoret kanssa.

Kurssi luo pohjan kaupalliselle osaamiselle ja globaalille liikesivistykselle. Kauppojen aikaansaaminen ja asiakassuhteiden luominen ovat kaiken liiketoiminnan perusta. Myynnin osalta kurssilla keskitytään myyntitekniikoihin sekä ratkaisumyyntiin, jolla tarkoitetaan asiakkaiden tarpeisiin vastaamista luottamusta herättäen. Kaupallistamisen osalta syvennytään brändin rakentamiseen ja markkinoinnissa puolestaan digitaaliseen markkinointiin.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Opintojaksot ovat maksuttomia.

https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/opinnot-lukioille/opinnot-lukioille 

Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen  2 op

Jyväskylän yliopisto yhteistyössä Talous ja nuoret kanssa.

Kurssilla tarkastellaan kansainvälistä kauppaa eri näkökulmista. Keskiössä ovat globalisaatioon liittyvät mahdollisuudet ja haasteet sekä talouden megatrendit. Lisäksi tutkitaan vastuullisen liiketoiminnan merkitystä ja toteutusta yritystoiminnassa muun muassa konkreettisten yrityselämän esimerkkien kautta ja tutustutaan tarkemmin myös kiertotalouteen.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Opintojaksot ovat maksuttomia.

https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/opinnot-lukioille/opinnot-lukioille 

Myynnin verkkokurssi  2 op

Helsingin Avoin yliopisto yhteistyössä Talous ja nuoret kanssa.

Myynnin verkkokurssi on myyntipsykologiaan keskittyvä kurssi, jossa materiaali on monipuolinen ja toteutusmuoto sellainen, ettei kirjoittaa tarvitse paljon ja opiskelu onnistuu esimerkiksi ulkona kännykällä. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Opintojakso on maksuton. 

HUOM! Ilmoittautua voi vain 30.9. saakka. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://bisneskurssit.fi/ilmoittautuminen-syksyn-avointen-yliopistojen-maksuttomille-opintojaksoille-on-nyt-auki/ 

Taloustieteen perusteet 6 op 

Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu

Kurssilla tarkastellaan kuluttajan valintaongelmaa, yritysten tarjontapäätöstä, kysyntää ja tarjontaa, erilaisia markkinamuotoja (täydellistä kilpailua, monopolia ja oligopolia) sekä julkisen vallan interventioita. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Opintojaksot ovat maksuttomia. 

Lisätietoa: https://www.utu.fi/sites/default/files/media/Lukiolaisille_tarjottavat_opinnot_19-20.pdf 

Suomen talouden rakenne ja kehitys 6 op 

Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu

Kurssilla määritellään keskeiset makrotalousmuuttujat sekä käsitellään niiden mittaamista ja kehityspiirteitä. Samalla tutustutaan instituutioihin kuten eurojärjestelmään ja työmarkkinoiden sääntelyyn. Kurssilla määritellään keskeiset makrotalousmuuttujat sekä käsitellään niiden mittaamista ja kehityspiirteitä. Samalla tutustutaan instituutioihin kuten eurojärjestelmään ja työmarkkinoiden sääntelyyn. Kurssilla määritellään keskeiset makrotalousmuuttujat sekä käsitellään niiden mittaamista ja kehityspiirteitä. Samalla tutustutaan instituutioihin kuten eurojärjestelmään ja työmarkkinoiden sääntelyyn. 

 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Opintojaksot ovat maksuttomia. 

Lisätietoa: https://www.utu.fi/sites/default/files/media/Lukiolaisille_tarjottavat_opinnot_19-20.pdf 

International business 5 op 

Turun kauppakorkeakoulu, Pori

The course will start with an intensive study period where the students will identify and investigate different ways for an SME (small and medium size enterprises) to internationalize. During the intensive period students will form multicultural teams and each team will find a local SME case-company they will study during the course. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Opintojaksot ovat maksuttomia. 

Lisätietoa: https://www.utu.fi/sites/default/files/media/Lukiolaisille_tarjottavat_opinnot_19-20.pdf 

Yrittäjämäinen liiketoiminta 3 op  

Turun kauppakorkeakoulu, Pori

Kurssilla keskitytään yrittäjämäisiin prosesseihin erilaisissa organisaatioissa. Yrittäjämäisten prosessien kautta organisaatiot luovat uutta liiketoimintaa, tuotteita, palveluita ja arvoa asiakkaille. Kurssin aikana tunnistetaan liiketoiminnan kannalta keskeisiä ongelmia ja kehitetään niistä liiketoimintaa.   

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Opintojaksot ovat maksuttomia. 

Lisätietoa: https://www.utu.fi/sites/default/files/media/Lukiolaisille_tarjottavat_opinnot_19-20.pdf 

Yritysjuridiikan perusteet 3 op  

Turun kauppakorkeakoulu, Pori

Kurssilla käsitellään keskeisimpiä Suomen lakeja, jotka liittyvät yritystoimintaan. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Opintojaksot ovat maksuttomia. 

Lisätietoa: https://www.utu.fi/sites/default/files/media/Lukiolaisille_tarjottavat_opinnot_19-20.pdf 

 

Kauppatieteen perusopinnot yht. 30 op

 

Johtamisen perusteet 6 op  

Markkinoinnin perusteet 6 op  

Laskentatoimen perusteet 6 op 

Rahoituksen perusteet 6 op 

Liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet 6 op  

Itä-Suomen yliopisto

Voit tehdä yhden tai useamman perusopintojen kurssin. Katso opetustarjonta.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Useat lukiot ovat sopineet Itä-Suomen yliopiston kanssa opiskelijoidensa opiskelusta maksutta Avoimessa yliopistossa. Kysy mahdollisuudesta omassa lukiostasi.

Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Taloustieteen perusteet 6 op

 

Itä-Suomen yliopisto

Talous tutkimuskohteena, kuluttajan ja yrityksen sekä markkinoiden toiminta, makrotaloudelliset ilmiöt kuten työttömyys, inflaatio, suhdannevaihtelut ja talouspolitiikka.Talous tutkimuskohteena, kuluttajan ja yrityksen sekä markkinoiden toiminta, makrotaloudelliset ilmiöt kuten työttömyys, inflaatio, suhdannevaihtelut ja talouspolitiikka.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Useat lukiot ovat sopineet Itä-Suomen yliopiston kanssa opiskelijoidensa opiskelusta maksutta Avoimessa yliopistossa. Kysy mahdollisuudesta omassa lukiostasi.

Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Business meets luonnontieteet

Tampereen yliopisto

Haluatko sukeltaa syvemmälle sinua kiinnostavaan tieteeseen? Entä mitä syntyy, kun eri tieteenalat kohtaavat? Kaipaatko kertausta koulun oppeihin? Fyysikosta toimitusjohtajaksi tai myyntitykistä suoraan virtuaalitodellisuuteen? Millainen on palvelumuotoilijan tai bioanalyytikon päivä? Entäpä mitä tapahtuu kuvausstudion lavasteissa tai mobiililaitteiden tutkimusyksikössä? Kurssi sijoittuu 3. periodiin vuodenvaihteeseen 2019-2020 ja kerrat järjestetään kuutena viikkona kuudessa eri yhteistyöyrityksessä. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: https://sites.tuni.fi/juniversity/nuoret-13-18/kurssit-2-asteen-opiskelijoille/ 

Laurea Ammattikorkeakoulun tarjoamat väyläopinnot lukiolaisille

Väyläopinnot ovat toisen asteen opiskelijoille suunnattuja opintoja, joiden avulla tarjotaan mahdollisuus tutustua ammattikorkeakouluopintoihin jo lukion tai toisen asteen ammatillisen opiskelun aikana.  

Väyläopinnot ovat yhteensä kymmenen opintopisteen laajuinen verkko-opintoina toteutettava kokonaisuus. 

Väyläopinnot maksavat 15€/opintopiste. Selvitä omasta lukiostasi onko kurssisuoritukset mahdollista hyväksi lukea omaan lukiotutkintoosi. Opinnot on mahdollista sisällyttää osaksi myöhempää tutkintoa Laureassa. 

Syksyn 2019 esimerkkikursseja: 

Sairaanhoitaja: Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5op 

Estonimi: Kosmetiikan kemia 5op 

Liiketalous: Johtaminen ja esimistyö 5op 

Restonomi: Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden turvallisuus  

Turva: Basics of Corporate Security and Risk Management  

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Kevään kursseille haku seuraavan kerran marras-joulukuussa. 

Lisätietoa: https://www.laurea.fi/koulutus/avoin-ammattikorkeakoulu/vaylaopinnot/ 

​JAMK avoimen ammattikorkeakoulun verkko-opintoja lukiolaisille  

Liiketalouden verkko-opinnot 

Voit osallistua mistä tahansa päin maailmaa ja myös aikataulutus on yleensä vapaampaa kuin perinteisessä luokkaopetuksessa. 

 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lue Lisää ja ilmoittaudu mukaan kursseille: https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/Verkko-opinnot/ 

  

Nämä ovat lukiolaisille suunnattuja korkeakoulukursseja. Kurssien avulla pääset tutustumaan korkeakouluopiskeluun jo lukioaikana. Tutustu vapaasti eri alojen kursseihin ja mahdollisuuksiin. Jos suoritat korkeakoulukursseja huomaathan, että sinun tulee varmistaa omasta lukiostasi onko kurssi hyväksiluettavissa lukiotutkintoosi.

Osa kursseista on ilmaisia ja osa maksullisia.

Lähde tutkimusmatkalle korkeakoulumaailmaan ja lisää osaamistasi!

Korkeakoulukurssit