top of page

TEe työelämä tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 1 piste

iso kokous

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasivat Helsingissä heinäkuussa 2018. Tapaaminen oli historiallinen ja sitä seurattiin ympäri maailmaa. Kokoukselle asetettiin toiveita neuvotella vaikeistakin asioista puolueettomalla maaperällä Suomessa.

TEHTÄVÄ:

1. Lue Yle uutisten artikkeli: Viikko Helsingin huippukokouksesta – Mitä jäi käteen Trumpin ja Putinin neuvottelusta?

  • Millaisia yhteiskunnallisia tai poliittisia asioita saatiin liikkeelle Helsingin kokouksessa? 

  • Millainen merkitys kokouksella mielestäsi on poliittisessa historiassa?

2. Tapaaminen toi mukanaan myös lieveilmiöitä kuten useita mielenosoituksia.

  • Mitä muita lieveilmiöitä tai uhkia tapaaminen aiheutti yhteiskunnassamme?

3. Helsinki teki vaikutuksen ulkomaalaisiin toimittajiin, joita oli kokouksen aikana paikalla joukoittain. Helsingistä viestittiin paljon ympäri maailmaa kokouksen aikana. Suomesta nostettiin esille kansainvälisessä mediassa puhdas vesi, sananvapaus, saunat, toimivat järjestelyt ja esimerkiksi ystävälliset poliisit (Yle uutisten artikkeli). 

  • Mitä asioita sinä pidät tärkeinä nostaa esiin kansainvälisessä mediassa puhuttaessa suomesta? Poliittisia? Yhteiskunnallisia? Matkailun kannalta tärkeitä? 

4. Tapahtuma työllisti suuren joukon suomalaisia ja toi yrityksille mahdollisuuden tarttua tilaisuuden tuomaan ns. markkinarakoon.

  • Minkä alojen asiantuntijoita kokouksen aikana tarvittiin? 

  • Mainitse kaksi esimerkkiä yrityksistä, jotka hyötyivät tapahtumasta. Miten ajattelet tapahtuman vaikuttavan yrityksien tulokseen tulevaisuudessa? Miten ne ovat voineet hyötyä tapahtumasta? 

5. Monet yhteiskuntatieteiden ja valtiotieteiden tieteenalat korostuivat tapahtuman aikana. Näitä ovat esimerkiksi politiikan tutkimus, viestintä, yhteiskuntahistoria, taloustiede, yhteiskuntapolitiikka, matkailututkimus, kansantaloustiede, valtio-oppi jne. 

  • Mitkä yhteiskuntatieteiden ja valtiotieteiden tieteenalat sinua kiinnostavat eniten?

  • Millaisissa tehtävissä sinä haluaisit mahdollisesti toimia tulevaisuudessa?

Toteutus

raportti, kolumni

dia-esitys

Aika

75min = 1 piste

Aihe

Työelämä

bottom of page