TEe yrittäjyys tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 2 pistettä

hyödykkeet

kaupaksi

Kuten tiedämme, markkinoilla on kaikenlaisia hyödykkeitä: löytyy vaikkapa perinteisiä herkkuja tai innovatiivisia, kiertotaloushenkisiä palveluita, joissa asiakkaat siirtyvät jonkin tuotteen omistajista käyttäjiksi. Jokainen niistä vaatii kaupallistamisen ja siihen suunnitelman.

TEHTÄVä:

 

Tutustu kahteen hyvin erilaiseen hyödykkeeseen Happy socks ja Whim –palvelu  ja vastaa kysymyksiin kummankin hyödykkeen osalta. 

1. Mitkä tuotteet tai palvelut ovat kyseessä?  

2. Mikä on tärkein asiakassegmentti eli millaisille ihmisille tuotetta kannattaa ensisijaisesti myydä? Kuvaa mahdollisimman tarkasti keitä ovat tärkeimmät asiakkaat, mikä on tärkein kohderyhmä? Paljonko ajattelet olevan potentiaalisia asiakkaita? Millaisia ovat asiakasryhmien ostotottumukset? Paljonko asiakkaat ovat valmiita maksamaan tuotteista ja palveluista? Puhuttelevatko tuotepaketin nimi, brändi ja paketointitapa? Ymmärretäänkö ne oikein? Tunnetko kohderyhmän kyllin hyvin, vai kannattaisiko analysointiin käyttää asiantuntijan apua? 

3. Mikä on tuotteen/palvelun markkinointiviesti? Mitä tuotteella tai palvelulla halutaan viestiä ulospäin? Mikä on se ydinajatus, jota palvelun/ tuotteen potentiaalisille kuluttajille halutaan kertoa. kaikki mieleesi tulevat ajatukset ja yritä sitten kiteyttää viesti yhteen tai kahteen virkkeeseen.  

4. Olet nyt pohtinut tuotteiden ja palvelujen kaupallistamista ja markkinointia. Miten ajattelisit, että markkinointi ja/ tai yritysviestintä voisi sopia sinulle tulevaisuuden työtehtävänä? Mitä mielenkiintoisia ulottuvuuksia niistä löytyi? Mitä taitoja pääsit hyödyntämään ja mitä taitoja sinun tulisi vielä harjoitella?  

 

Toteutus

Kirjallinen tuotos

tai diaesitys

Aika

2h 30min = 2 pistettä

Aihe

Yrittäjyys