Oikiksen valintakoe

Oikeustiede on oikeusjärjestykseen, oikeudenmukaisuuteen ja oikeudellisiin käytäntöihin erikoistunut tieteenala. Oikeustieteellistä asiantuntemusta tarvitaan kaikilla yhteiskuntaelämän osa-alueilla. Oikeustieteellinen koulutus tuottaa pätevyyden ja asiantuntemuksen toimia niin perinteisissä juristiammateissa, tuomarina, asianajajana ja syyttäjänä kuin myös monissa muissa julkisen ja yksityisen alan asiantuntijatehtävissä kotimaassa ja ulkomailla. 

 

TEHTÄVÄ:  

Oikeustiedettä voi opiskella Suomessa Helsingin (Helsingin yliopiston Vaasan yksikkö), Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistossa. Koulutukseen haetaan oikeustieteen alan yhteisvalinnassa. Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijoita otetaan suorittamaan sekä alempaa että ylempää oikeustieteen korkeakoulututkintoa (oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri). Yliopistot käyttävät valinnassa yhteistä valintakoetta ja yhteisiä valintaperusteita.  

Pääset nyt toimimaan opintoneuvojana nuorelle, joka pohtii oikeustieteellisiä opintoja yhtenä jatko-opintovaihtoehtona. Nuori on erityisen kiinnostunut oikeustieteen opintojen sisällöstä ja mahdollisesta valintakokeesta.  

1. Tee lyhyt koonti millaiset ovat oikeustieteen opintojen sisällöt.

A) Tutki muutaman eri yliopiston oikeustieteellisen koulutuksen opetussuunnitelmaa.  

B) Mitä mielenkiintoisia kursseja löydät perus- ja aineopinnoista. 

C) Mitä erilaisia erikoistumisopintovaihtoehtoja löydät? Tutki muutamaa tarkemmin ja kerro niiden sisällöstä lyhyesti. Millaiselle opiskelijalle nämä erikoistumisvaihtoehdot voisivat sopia?  

 

2. Selvitä millainen valintakoe oikeustieteen opintoihin pääsemiseksi vaaditaan.

A) Osa opiskelijoista valitaan oikikseen pelkän valintakokeen perusteella. Kerro pääpiirteittäin millainen oikeustieteen yhteisvalinnan valintakoe on? 

B) Mikä oikeustieteen valintakokeen valintakoemateriaali?  

C) Milloin ja missä valintakoe järjestetään?  

 

3. Analysoi vanhoja valintakokeita. 

Lopuksi sinun tulee auttaa oikeustieteen opinnoista kiinnostunutta nuorta valintakokeisiin valmistautumisessa ja vanhoihin valintakokeisiin tutustumisessa.

 

A) Tutustu viime vuoden valintakokeeseen ja sen mallivastaukseen www.oikeustieteet.fi/valintakokeet. Mitä ohjeita antaisit valintakokeeseen menevälle nuorelle liittyen kokeen ensimmäiseen osaan, entä toiseen osaan? 

B) Nuori jää vielä pohtimaan valmennuskurssia vaihtoehtona valintakokeeseen valmistautumiseen.  Miksi nuoren tulisi valita valmennuskurssi? Mitä hyviä ja mahdollisesti huonoja puolia valmennuskursseista voisi olla. Tutustu Valmennuskeskuksen koontiin: Miksi valmennuskurssille? 

 

LUE LISÄÄ OIKEUSTIETEISTÄ: 

 

Toteutus

Vapaa valinta

Aika

Vapaa valinta siten, että 75 min = 1 piste

Aihe

Vapaa valinta

mikä on valmennuskeskus?

"Paras opetuksen taso, opettajat, kokemus ja hinta-laatusuhde. Kokenein, luotettavin ja monipuolisin kurssinjärjestäjä” (Tutkimustoimisto Innolink Research Oy)I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. Tell your visitors a bit about your services.I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. 

valmennuskeskus.png

mitä tarjoamme sinulle?

I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. Tell your visitors a bit about your services. I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. Tell your visitors a bit about your services. I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. Tell your visitors a bit about your services.I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. Tell your visitors a bit about your services.I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. Tell your visitors a bit about your services.I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. Tell your visitors a bit about your services.

Tutustu

Lukion abi18v 

"Tell customers more about you. Add a few words and a stunning pic to grab their attention and get them to click.

This space is ideal for writing a detailed description of your business and the types of services that you provide. Talk about your team and your areas of expertise. I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. Tell your visitors a bit about your services.

I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. Tell your visitors a bit about your services."