top of page

TEe itsetuntemus tehtävä ja liitä omaan passiisi 

ansaitse 1 piste

asiakas on aina oikeassa

Sanotaan, että asiakas on aina oikeassa. Asiakaspalvelulla on suuri merkitys yritystoiminnan kannattavuuteen. 

 

TEhtävä: 

1. Muistele asiakaspalvelutilannetta, jossa sait todella hyvää palvelua ja tilannetta, jossa kävi päinvastoin.  

a) Kuvaile muistelemasi asiakaspalvelutilanteet muutamalla lauseella.  

b) Mitkä asiat sinulle jäivät mieleen asiakaspalvelutilanteista? Mainitse molemmista vähintään kolme asiaa. 

c) Mitkä ovat omat vahvuutesi ja heikkoutesi asiakaspalvelutilanteessa? 

d) Miten reagoit henkilökohtaisesti hyvään ja huonoon asiakaspalveluun? Kerrotko ääneen saaneesi hyvää/huonoa palautetta? Jätätkö palautteen kirjallisesti? Jos et anna palautetta niin miksi teet niin? 

e) Miten uskot, että itse reagoisit asiakaspalautteeseen (hyvään ja huonoon)? 

f) Miten yritys voi hyödyntää markkinoinnissa hyvää asiakaspalvelupalautetta? Kerro kaksi esimerkkiä. 

g) Miten yritys hyötyy negatiivisesta palautteesta? Miten sen voi kääntää mahdolliseksi taloudelliseksi voitoksi? Miten sen avulla voi kasvattaa asiakaskuntaa? 

 

2. Ihmisten on helppo kommentoida netissä mielipiteitään julki esimerkiksi pelkällä nimimerkillä . Asiakkaan palaute on aina tärkeä, vaikka se olisi negatiivinen. 

 

a) Etsi kolme uutta sovellusta puhelimellasi ja vertaile niiden käyttöön liittyviä arvioita. Kerro sovelluksen nimi ja asiakkaiden kommentteja sovellusten toimivuudesta. 

b) Miten sovelluksen kehittäjien tulisi reagoida asiakkaiden palautteisiin? 

c) Mitä mieltä olet negatiivisten palautteiden poistamisesta?  

d) Luotatko asiakkaiden arviointeihin? 

Toteutus

Kirjallinen 

tuotos

Aika

75 min = 1 piste

Aihe

Itsetuntemus

bottom of page